Investerare

Detta avsnitt av webbplatsen tillhandahåller finansiella rapporter, investerarpresentationer och information om viktiga företagstransaktioner.

Vi strävar efter att vara transparenta, relevanta och korrekta när vi presenterar finansiell information i syfte att hålla våra intressenter informerade om företagets verksamhet och finansiella ställning.

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på investors@c-rad.com
English version here

Få kontinuerlig information från bolaget via email, prenumerera på vårt nyhetsbrev här

Fem skäl att investera i C-RAD

  • Bidrar till förbättrad cancervård som i slutändan räddar människoliv
  • Flera faktorer pekar mot att ytskanning går mot att bli standard inom vården – vilket kommer att frigöra en stor marknadspotential för C-RAD med exponentiell intäktsökning
  • C-RAD har en beprövad och etablerad produkt
  • C-RAD har en bred access till marknaden med direktförsäljning, distributörer och direkt samarbete med OEM-leverantörer
  • C-RAD har en stabil finansiell plattform – lönsam tillväxt, skuldfritt och +100 MSEK i likvida medel
Learn more

Pressreleaser

Aktieinformation

Välkommen att kontakta oss för mer information kring investeringar och finansiell information

Välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor