IR Kalender

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på investors@c-rad.com
English version here
Datum för kommande finansiella rapporter

Publicering av årsredovisning för 2023

Datum: 23 april 2024

Delårsrapport Q1 2024

Datum: 14 maj 2024 Tid: 08:30 Webcast: 11:00

Årsstämma 2024

Datum: 15 maj 2024

Delårsrapport Q2 2024

Datum: 18 juli 2024 Tid: 08:30 Webcast: 11:00

Delårsrapport Q3 2024

Datum: 23 oktober 2024 Tid: 08:30 Webcast: 11:00

Bokslutskommuniké / Q4 2024

Datum: 7 februari 2025 Tid: 08:30 Webcast: 11:00

Välkommen att kontakta oss för mer information kring investeringar och finansiell information

Välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor