Skip to main content

Viktig prestigeorder från USA marknaden

Pressmeddelande 2009-05-28

C-RAD AB med sina tre helägda dotterbolag är alla aktiva inom
strålterapiområdet. Bolaget har fått en mycket viktig order på Sentinel från
First Coast Oncology, som är en av de större sjukhuskedjorna i USA. Systemet
kommer att installeras i Jacksonville, Florida i början av juni. 
C-RAD´s partner i USA bearbetar ett stort antal projekt. Intresset är stort för
laserskanning-systemet Sentinel och dess användning för patientpositionering,
rörelseövervakning under strålbehandlingen och för andningsstyrd
strålbehandling. Systemet i Jacksonville kommer inledningsvis att användas för
rörelseövervakning. Samtidigt inleds ytterligare samarbete med en klinik, som
tillhör First Coast Oncology. Florida är en av de delstater i USA, som har
godkänt ersättning ifrån försäkrings systemet för övervakning av patienterna
under strålbehandlingen. Detta andra system kommer att användas för att få
bekräftat ersättningen enligt de nya koder som gäller från och med 2009. 

Erik Hedlund, verkställande direktör, C-RAD AB:
" USA marknaden utgör närmare 50 % procent av världsmarknaden för strålterapi.
Våra framgångar på denna marknad får också genomslag på övriga marknader. Den
nya ersättningen för rörelseövervakning öppnar upp helt nya affärsmöjligheter
för vårt laserskanningsystem Sentinel.” 

För ytterligare information: 
Erik Hedlund, verkställande direktör, C-RAD AB, Telefon 018 - 66 69 31, E-post
erik.hedlund@c-rad.se 
Close Menu