Skip to main content

Valberedning inför årsstämman 2020 i C-RAD AB (publ)

C-RAD AB (publ) kommer att hålla sin årsstämma den 8 maj, 2020.

Valberedningen består av följande personer:

Lennart Ågren, ordförande (företräder Svea Ekonomi AB)

Jenny Rosberg (företräder Peter Hamberg inkl Hamberg Förvaltning AB)

Lars Nyberg (styrelsens ordförande)

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2020 framlägga förslag avseende antalet styrelseledamöter, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, val av styrelseordförande, val av ordförande på årsstämma, revisorsarvoden och val av revisorer, samt riktlinjer för utseende av valberedning.

Förslag till valberedning kan lämnas via email senast den 14 februari, 2020 till info@c-rad.com.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 60 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Close Menu