Skip to main content

Uppdatering gällande tillhandahållande av C-RADs avancerade ytskanningslösningar till Nya Karolinska Solna

I augusti 2017 meddelade C-RAD att ett avtal tecknats med Elekta avseende tillhandahållande av C-RADs senaste SGRT-lösning (Surface Image Guided Radiation Therapy) till Nya Karolinska Solna (NKS) och Södersjukhuset i Stockholm. C-RAD lämnar nu en uppdatering i ärendet.

C-RAD är medveten om den avsiktsförklaring rörande tillhandahållande av utrustning för cancerterapi till Nya Karolinska Solna och Södersjukhuset i Stockholm som publicerades av Elekta den 12 december 2017.

Bakgrunden är att Elekta under 2016 tilldelades den offentliga upphandlingen att utrusta strålterapiavdelningen på Nya Karolinska Solna och Södersjukhuset med produkter från Elekta och tredjepart. Kunden, Stockholms Läns Landsting, efterfrågade specifikt att C-RADs högteknologiska ytskanningslösningar genom produkterna Sentinel 4DCT och Catalyst HD skulle inkluderas i kontraktet, varför C-RAD i avtalet agerar som en underleverantör till Elekta. Då C-RAD har ett nära samarbete med samtliga större leverantörer av linjäracceleratorer, är vårt mål att slutkundens urspungliga begäran om att C-RADs ytskanningslösningar ska inkluderas i leveransen kvarstår oavsett vem den slutliga leverantören blir.    

C-RAD har en nära dialog både med kunden och med Elekta för att fastställa vägen framåt.

C-RAD kommer att uppdatera marknaden så snart ytterligare relevant information avseende leveranserna av C-RADs system finns tillgänglig.

C-RADs kontrakt med Elekta har ett totalt ordervärde om 21 Mkr, varav en mindre del redan har levererats och betalning erhållits.

“Oberoende av den senaste utvecklingen står C-RAD beredda att fortsätta samarbetet med kunden och att förse detta prestigefulla cancercenter med den senaste tekniken inom ytskanningslösning.” säger Tim Thurn, VD  på C-RAD AB.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 48 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2017 kl. 8:30 CEST.

Close Menu