Skip to main content

University Medical Center Freiburg, Germany väljer C-RADs innovativa SGRT-lösning

C-RAD och Department of Radiation Oncology vid University Medical Center Freiburg meddelar i dag att kundens center kommer att utrustas med C-RADs senaste SGRT-lösning (Surface Image Guided Radiation Therapy). Partnerna har också för avsikt att upprätta ett forskningspartnerskap.

Cancercentret är utrustat med linjäracceleratorer från Varian, Elekta och Accuray TomoTherapy. Med fler än 2 700 patienter under behandling varje år utgör centrets avdelning för strålningsonkologi ett av de största i Tyskland.

Prof. Dr. Anca-Ligia Grosu, Director vid Department of Radiation Oncology, Medical Center – University of Freiburg, Germany: “Vi är ivriga att få välkomna C-RADs lösning till vårt högteknologiska center för strålningsonkologi. C-RADs SGRT-system förväntas förbättra vårt arbetsflöde avseende den initiala patient-set-upen, effektivt övervaka patientrörelserna under strålningen och noggrannt kontrollera stråldosen.”

Catalyst HD™ kommer att levereras med en komplett mjukvarukonfiguration för DIBH (Deep Inspiration Breath Hold) och SRT (Stereotactic Radiation Therapy). C-RADs SGRT-lösning (Surface Image Guided Radiation Therapy) innehåller moduler för patientpositionering, andningsstyrd strålbehandling och rörelseövervakning under behandlingen.

C-RAD tillhandhåller gränssnitt för en perfekt integration av produkterna i arbetsflödet, för maximal användarvänlighet och patientsäkerhet.

Oberoende av upphandlingen av C-RADs lösningar har partnerna för avsikt att upprätta ett forskningspartnerskap med målsättningen att vidareutveckla C-RADs teknologi för existerande och nya applikationer.

Prof. Dr. Dimos Baltas, Director vid Division of Medical Physics: “Utöver den kliniska implementationen av den nuvarande SGRT-lösningen på vårt center och förväntade medföljande fördelar som pekats ut av Prof. Grosu, har vi för avsikt att inleda ett nära samarbete med C-RAD inriktat på ytterligare förbättring av tillgänglig funktionalitet och utveckling av nya lösningar inom arbetsflöde och integration i den teknologiska mångfalden på vår institution.”

 

Ordern uppgår till totalt 7,8 MSEK. Leverans och installation förväntas påbörjas under det fjärde kvartalet 2017. Ordern inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2017.

 

“Vi ser fram emot denna möjlighet att få arbeta tillsammans med teamet i Freiburg. Centret har en lång historik inom stereotaktisk strålbehandling och radiokirurgi. Vår avsikt med samarbetet är både att förse användarna med verktyg för att ytterligare förbättra cancervården till förmån för patienterna, men också att utveckla nya applikationer och utvidga vårt kunderbjudande.  Den kliniska expertisen och den miljö med en mångfald av leverantörer som återfinns på University of Freiburg gör dem till en utmärkt potentiell partner för att åstadkomma detta.”, säger Tim Thurn, VD på C-RAD AB. ”Vi fortsätter att se en ökad efterfrågan på ytskanningslösningar. Fler och fler strålterapicenter avancerar mot högprecisionsbehandlingar. Dessa tekniker kräver en korrekt patientpositionering för att leverera stråldosen till tumören med hög precision. C-RADs högteknologiska ytscanningslösningar förser kunderna med avancerad teknologi för att ytterligare förbättra behandlingkvaliteten.”

 

Om Department of Radiation Oncology, Medical Center University of Freiburg

Department of Radiation Oncology, Medical Center University of Freiburg, Germany, är ett av de ledande strålterapicentren i Tyskland och Europa, med fler än 2 700 behandlade patienter per år. Centret erbjuder behandling inom  Intensity Modulated Radiotherapy (IMRT), Image Guided Radiotherapy (IGRT), Intraoperative Radiotherapy (IORT), stereotaktisk strålbehandling, radiokirurgi och brakyterapi. Centret har inititerat och deltar aktivt i ett stort antal nationella och internationella kliniska forskningsproject. Radiation Oncology Department har mottagit ett flertal prestigefyllda priser och utmärkelser för sin behandlings- och forskningsverksamhet, såsom Best of ASTRO 2016 och 2015, Best of ESTRO 2015, liksom högsta placering i the FOCUS overview of German hospitals and physicians.

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 48 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

 

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2017 kl. 8:30 CET.

 

Varian, Elekta och Accuray TomoTherapy är registrerade varumärken hos respektive bolag.

Close Menu