Skip to main content

Tidigare anställd överklagar dom från Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen meddelade dom den 30 juni 2023 avseende ersättningskrav från en tidigare arbetstagare för C-Rads utnyttjande av en uppfinning. Domstolen fann att den tidigare arbetstagaren enbart har rätt till ersättning som motsvarar 1/5 av den ersättning den tidigare arbetstagaren. Denna dom har nu överklagats även av den tidigare arbetstagaren till Högsta domstolen som först skall besluta om prövningstillstånd skall ges.

Bakgrunden är en stämning som inlämnades mot C-RAD den 9 maj 2020 från en tidigare anställd med krav på ersättning för en uppfinning som gjordes under hans anställning på C-RAD. C-RAD avvisade starkt kravet om ersättning som ansågs mycket överdrivet. Som C-RAD tidigare meddelat har även C-Rad överklagad domen från Patent- och marknadsöverdomstolen till Högsta domstolen.

Detta är den fjärde i en serie av tvister där motparten antingen var samma före detta anställda eller företaget Beamocular AB (som ägs av den tidigare anställde och vilket nu är försatt i konkurs) som denne har varit VD för. I alla tidigare fall har C-RAD vunnit.

Close Menu