Skip to main content

Stor order från kunder i USA på avancerad C-RAD-lösning

Pressmeddelande 2016-10-27
C-RAD har fått en order på Catalyst HD™ och Sentinel 4DCT™-system inklusive
fleråriga serviceavtal från två strålbehandlingscentrum. Det totala ordervärdet
ligger på 8,2 miljoner kronor.

Pressmeddelande 2016-10-27

C-RAD har fått en order på Catalyst HD™ och Sentinel 4DCT™-system inklusive fleråriga serviceavtal från två strålbehandlingscentrum. Det totala ordervärdet ligger på 8,2 miljoner kronor.

 

Catalyst HD™- och Sentinel 4DCT™-systemen möjliggör de sofistikerade behandlingstekniker som blir allt vanligare inom strålbehandlingsområdet. Med denna dubbla lösning stödjer C-RAD hela 4D-behandlingskedjan, från bildtagning till behandling. Andningsstyrd strålbehandling används ofta när det område som ska behandlas ligger nära hjärtvävnad eller för särskilda behandlingar där tumörens position varierar med andningscykeln.

Catalyst HD™ kommer att levereras med en komplett mjukvarukonfiguration, som innehåller moduler för andningsstyrd strålbehandling, patientsetup, patientpositionering och rörelseövervakning. I leveransen ingår också gränssnitt för linjäracceleratorerna Varian och Elekta samt till strålbehandlingsklinikernas datortomografer. Kunderna har även valt att beställa C-RADs unika audiovisuella couching-funktion som stödjer interaktiv andningsstyrd strålbehandling.

Leverans och installation har påbörjats. C-RAD kommer att informera marknaden när installationen är slutförd.

 

–”Behovet av avancerade lösningar för ytskanning ökar kontinuerligt. Med vår starka lokala närvaro och en ledande produkt står vi väl förberedda att utöka vårt avtryck på den viktiga nordamerikanska marknaden” , säger Tim Thurn, VD för C-RAD.

 

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 45 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

 

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 8:30 CET.

Close Menu