Skip to main content

Sahlgrenska Universitetssjukhuset väljer C-RAD’s innovativa SGRT-lösning

C-RAD meddelar i dag att man mottagit en order på sin avancerade ytskanningslösning från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Kunden har valt att utrusta sina nyligen inköpta linjäracceleratorer med Catalyst HD™ och uppgradera sin redan existerande C-RAD-installation till den senaste versionen.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett satellitcenter i Borås – Älvsborgs Sjukhus. Med en kapacitet på totalt elva linjäracceleratorer och två nya behandlingsrum under byggnation, är detta den största avdelningen för strålterapi och ett av de ledande akademiska centren i Sverige. Som en del av upphandlingen valde kunden att lägga till en option på att utrusta samtliga återstående linjäracceleratorer med C-RADs teknologi.    

Catalyst HD™-systemen kommer att levereras med C-RADs kompletta mjukvarukonfiguration för  DIBH (Deep Inspiration Breath Hold) och SRT (Stereotactic Radiation Therapy). C-RADs SGRT-lösning är paketerad med moduler för patientpositionering, andningsstyrd strålbehandling och rörelseövervakning under behandling. C-RAD tillhandhåller gränssnitt för en perfekt integration av produkterna i arbetsflödet, för maximal användarvänlighet och optimerad patientsäkerhet.

Ordern uppgår till ett belopp om totalt 8,5 Mkr. Den innehåller utöver C-RADs SGRT-systems även en mindre del av dosimetriprodukter som C-RAD är återförsäljare för i Sverige. Leverans av det första systemet förväntas påbörjas under det fjärde kvartalet 2018. Projektet inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2018.

“C-RAD och teamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har haft ett utmärkt samarbete under åren som gått. Denna nya investering kommer att innebära ett ännu närmare samarbete mellan parterna, och resulterar i att vi tillsammans kan erbjuda ett ännu större antal patienter tillgång till behandlingar som stöds av C-RADs spjutspetsteknologi.” säger Tim Thurn, VD på C-RAD AB. “Vi är stolta över att vara en del av utvecklingen mot en förbättrad cancervård i Sverige och världen.”

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 56 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2018 kl 15:30 CEST.  

Close Menu