Skip to main content

Rekord i orderingång och omsättning leder till ökat resultat för kvartalet och helåret

KVARTALET OKTOBER-DECEMBER 2020

•           Orderingången ökade med 39% till 122,1 (88,1) Mkr (43% i konstant valuta).

•           Orderstocken uppgick till 350,5 (267,1) Mkr.

•           Intäkterna ökade med 46% till 74,3 (51,0) Mkr (49% i konstant valuta).

•           Rörelseresultatet uppgick till 9,8 (-0,5) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal om 13,2 (-1,0) %.

•           Resultat efter skatt uppgick till 12,5 (-12,5) Mkr.

•           Resultat per aktie uppgick till 0,37 (-0,40) kr.

HELÅRET JANUARI – DECEMER 2020

•           Orderingången ökade med 16% till 312,6 (269,8) Mkr (17% i konstant valuta).

•           Intäkterna ökade med 8% till 221,6 (205,4) Mkr (9% i konstant valuta).

•           Rörelseresultatet uppgick till 17,1 (2,0) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal om 7,7 (1,0) %.

•           Resultat efter skatt uppgick till 14,4 (-13,8) Mkr.

•           Resultat per aktie uppgick till 0,43 (-0,45) kr.

VD kommentar

Vi avslutar året med en rekordhög orderingång, rekordhöga intäkter och det bästa rörelseresultatet någonsin. Med tanke på att Covid-19-pandemin fortfarande påverkade vår verksamhet på olika marknader är vi nöjda med resultatet. Det bekräftar vår långa tro att rörelseövervakning är på väg att bli vårdstandard.

Vi hade en stark tillväxt i orderingången under fjärde kvartalet. Särskilt Kina och Nordamerika bidrog till framgången. I båda regionerna lyckades C-RAD säkra stora beställningar relaterade till prestigefyllda protonterapiprojekt.

Vår verksamhet i Europa och APAC började återhämta sig under första halvåret 2020 efter att pandemirelaterade åtgärder fått sjukhusadministrationens prioritet i början av året.

Kina har visat mycket god årlig tillväxttakt under de senaste åren. Vi fortsätter att se en god potential i verksamheten i Kina. Den uppdämda efterfrågan på cancervård, särskilt utanför storstadsregionerna, är betydande och investeringar för att bygga upp lokala vårdanläggningar stöds av regeringen. C-RAD har en utmärkt position på marknaden som gör det möjligt för oss att ytterligare förstärka vår etablering. Verksamheten i Nordamerika började återhämta sig först under tredje kvartalet och under fjärde kvartalet kunde vi se resultatet av försäljningsinsatserna som vi gjorde under året. Vårt samarbete med Elekta i Nordamerika bidrog också till den starka orderingången under fjärde kvartalet.

Vi levererar ordertillväxt i alla produktkategorier. Våra positioneringsprodukter är kärnan i vår verksamhet och det är tillfredsställande att se dess starka utveckling. Jag vill också lyfta fram serviceverksamheten som växer i ännu högre takt om 64 procent, som en följd av en större installerad bas men också en ökande anslutningsfrekvens. Serviceaffärens framgångar understryker våra kunders långsiktiga engagemang för våra produkter och lösningar och säkerställer dessutom en viktig återkommande intäktsström för företaget.

Intäkterna ökade markant under fjärde kvartalet med 46 procent. Eftersom många länder var mer selektiva när det gällde nedstängningar, var fler kunder villiga att ta leveranser när installationer av våra system kunde återupptas. APAC och Kina i synnerhet, är regionen som främst bidrar till omsättningstillväxten både under kvartalet och för helåret, vilket är ett resultat av den starka orderingången under året. Rörelsekostnaderna under året är lägre på grund av aktiva beslut att sänka kostnaderna men också av naturliga skäl på grund av mindre resor och mindre konventionella mässor. Omsättningstillväxten i kombination med kostnadsdisciplin genererade ett rekordhögt rörelseresultat för kvartalet på 9,8 Mkr, en marginal på 13 procent och 17,1 Mkr för helåret, en marginal på 8 procent.

C-RAD avslutar året med flera positiva faktorer för ytterligare framgång, bolaget har förstklassiga lösningar och en enorm marknadspotential vilket stöds av ett bra team, en solid finansiell plattform och en rekordhög orderstock.

Vi är stolta över vad vi har uppnått under det senaste året. Jag vill rikta min uppskattning till alla C-RAD-anställda för deras bidrag under detta mycket utmanande men ändå framgångsrika år. Vi kan fortsätta att förvänta oss volatilitet i enskilda kvartal, och det är fortfarande okänt vilken ytterligare påverkan Covid-19 kan ha, men jag är övertygad om att vi kommer att fortsätta att se ett växande behov av våra lösningar inom strålbehandling med hög precision. Jag ser väldigt mycket fram emot det nya året.

Tim Thurn, VD 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar ytskanningsteknologi för strålterapi för att möjliggöra en mycket exakt dosavgivning till tumören och samtidigt skydda frisk vävnad från oönskad exponering. Med hjälp av höghastighets 3D-kameror i kombination med förstärkt verklighet stöder C-RAD den initiala patientpositioneringen och övervakar patientens rörelser under behandlingen för att säkerställa hög tillförlitlighet, ett effektivt arbetsflöde och ökad noggrannhet. C-RAD övervakar patientens rörelse utan att använda markörer eller ytterligare dos för att ge den högsta nivån av patientsäkerhet och komfort.

C-RAD. Inspiring excellence in cancer treatment.

C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021 kl. 08:30 CET.

Close Menu