Skip to main content

Rättelse geografisk fördelning i C-RAD ABs Delårsrapport januari-juni 2018

I C-RAD ABs delårsrapport för perioden januari – juni 2018 har en graf över orderingång per marknad identifierats innehålla felaktiga siffror för det andra kvartalet 2018. Korrekt förändring av orderingång i respektive region för det andra kvartalet 2018 är:

US -24% i stället för -31%

EMEA +13% i stället för +2%

APAC +115% i stället för +90%

Denna korrigering påverkar inte någon annan rapporterad information.
Korrigerad delårsrapport bifogas.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 54 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018 kl. 09:45 CEST.

Close Menu