Skip to main content

Positiva kundreaktioner på prestanda för GEMini ED

Pressmeddelande, Uppsala, 2010-02-25
 
C-RAD AB med sina tre helägda dotterbolag är alla aktiva inom
strålterapiområdet. 

Flera företag har visat stort intresse för C-RADs patentskyddade GEMini-system
och har inlett utvärdering av bildkvalitet och teknisk prestanda. 

C-RADs GEMini-system bygger på teknik som ursprungligen utvecklats vid CERN i
Schweiz. Teknologin har sedan vidareutvecklats för användning inom medicinska
applikationer av professor Anders Brahme och hans grupp vid Karolinska
Institutet i Stockholm. C-RAD innehar tre patent som säkerställer skyddet av
den unika teknologin. 

C-RADs GEMini-detektor har flera unika egenskaper. Till skillnad från nuvarande
produkter på marknaden kan den användas för att samtidigt generera bilder med
konventionell röntgen och med hjälp av strålningen från terapimaskinen. GEMini
ED har i första hand utvecklats för användning under terapistrålen.
Bildprestanda har vid utvärdering godkänts av ett första företag inom
strålterapiområdet och därmed har affärsförhandlingar kunnat inledas. Detta
företag är också intresserat av att använda bildplattan för IGRT, så kallad
bildstyrd strålterapi. Fler företag kommer att inleda egna utvärderingar. 

Ytterligare två företag har visat intresse för att använda C-RADs GEMini-system
för flödesmätningar i samband med strålbehandling av patienter med cancer. En
avsiktsförklaring har skrivits under med IBA Dosimetry för denna tillämpning.
Med utgångspunkt ifrån en kravspecifikation pågår en teknisk/ kommersiell
utvärdering gemensamt av parterna. 

Erik Hedlund, VD, C-RAD AB:

"Utvecklingen av GEMini-teknologin inleddes vid Karolinska Institutet i Solna
1998. Sedan 2005 har ett intensivt utvecklingsarbete med stora tekniska
utmaningar bedrivits på C-RAD Imaging i Östersund för att uppnå prestanda som
accepteras både av kliniker och företag inom strålterapiområdet.        
                               Under 2010
förväntar sig C-RAD Imaging att leverera de första systemen baserade på GEMini-
teknologin. Utöver detta tillkommer också leveranser av dioddetektorer till IBA
Dosimetry motsvarande ett värde av 4.3 MSEK.” 

För mer information, vänligen kontakta: 

Erik Hedlund, CEO C-RAD AB, Telefon: +46-18-66 69 31, E-mail:
erik.hedlund@c-rad.se 
Close Menu