Skip to main content

Patent- och marknadsdomstolen meddelar dom avseende krav om ersättning från tidigare anställd

Patent- och marknadsdomstol avslog helt en tidigare anställds krav på C-RAD avseende ersättning. Domstolen fann att den tidigare arbetstagaren inte har rätt till någon ersättning.

Bakgrunden är en stämning som inlämnades mot C-RAD den 9 maj 2020 från en tidigare anställd med krav på ersättning för en uppfinning som gjordes under hans anställning på C-RAD. C-RAD avvisade starkt kravet om ersättning som ansågs mycket överdrivet, vilket härmed bekräftas av domstolens dom.

Detta är den fjärde i en serie av tvister med företaget där motparten antingen var samma före detta anställd eller företaget Beamocular AB (som ägs av den tidigare anställde och nu försatt i konkurs) som han har varit VD för. I alla fyra fall har C-RAD segrat.

Vidare framgår av domen att den tidigare anställde ska betala C-RADs advokatkostnader, uppgående till 2,9 MSEK. Domen kan överklagas.

Close Menu