Skip to main content

Order på fyra C-RAD-system från Estland

Pressmeddelande 2015-03-30
C-RAD har vunnit en order på två Catalyst™-system samt två Sentinel™-systems
från Universitetssjukhuset i Tartu i Estland. Catalyst™-systemen kommer att
installeras tillsammans med Varian TrueBeam linjäracceleratorer.

Pressmeddelande 2015-03-30

C-RAD har vunnit en order på två Catalyst-system samt två Sentinel-systems från Universitetssjukhuset i Tartu i Estland. Catalyst-systemen kommer att installeras tillsammans med Varian TrueBeam linjäracceleratorer.

Universitetssjukhuset i Tartu har valt att utrusta sina system med mjukvarumoduler för andningsstyrd strålbehandling, patientpositionering och rörelseövervakning. Ordern omfattar även gränssnittet C-RAD TrueBeam. Sentinel-systemet kommer att ha gränssnitt för både datortomografi (CT) och PET/CT-röntgen. Kunden har även valt den unika audiovisuella couching-funktionen med stöd för andningsstyrd strålbehandling.

Leveransen och installationen kommer att genomföras i flera stadier, och installationen av det första systemet förväntas ske i sommar.

Catalyst™- och Sentinel™-systemen är utrustade med den teknik som krävs för att genomföra strålbehandlingar i absolut toppklass. Med denna lösning har C-RAD stöd för hela 4D-behandlingskedjan, från bildtagning till leverans. Andningsstyrd strålbehandling används ofta när det område som skall behandlas ligger nära hjärtvävnad eller för särskilda behandlingar där tumörens position beror på andningscykeln.

 

– Det är med stor glädje jag tillkännager denna order. Detta är vårt första projekt i Estland och kan betraktas som ett viktigt referensprojekt för hela regionen. Det bekräftar även det enorma intresset av att använda C-RADs avancerade teknik för att behandla patienter på ett exakt och säkert sätt. Jag ser verkligen fram emot att få lägga till Universitetssjukhuset i Tartu på den långa listan med nöjda C-RAD-användare, säger Tim Thurn, VD för C-RAD.

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. Slutanvändarna är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 30 anställda. C-RADs verksamhet är sprungen ur forskning och utveckling på Karolinska Institutet i Solna. Bolagets första produkt, C-RAD SentinelTM, började säljas 2007. Samarbetsavtal har ingåtts med Elekta (Sverige), Varian (USA) och IBA (Belgien). På större marknader representeras C-RAD av distributörer som är specialiserade inom strålterapi. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. C-RAD äger 29 procent av aktierna i laserföretaget Cyrpa med en option att förvärva resterande 71 procent. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com.

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon: +46-18-666947, E-post: investors@c-rad.com

 

Ovanstående information är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).

Close Menu