Skip to main content

Order på 6 C-RAD Sentinel-system till USA

C-RAD AB med sina tre helägda dotterbolag är alla aktiva inom
strålterapiområdet. Bolaget har fått en order på 6 Sentinel system från C-RAD´s
amerikanska distributör. Systemen kommer att levereras till en av de största
strålterapiklinikerna i USA.
C-RAD´s Sentinel system är ett laserskannande system, som används för precis
och snabb positionering av patienter före strålbehandlingen. Under behandlingen
övervakar systemet patientens rörelser. Under 2010 kommer ny funktionalitet för
andningsstyrd strålbehandling att presenteras. 

I USA representeras C-RAD av företaget Radiation Oncology Systems ( ROS) med
huvudkontor i San Diego, Karlifonien. ROS har beställt 6 system, som skall
installeras på en av de större strålterapiklinikerna på den amerikanska
västkusten. Alla system kommer att vara utrustade med funktionalitet för
rörelseövervakning av patienterna under behandlingen. 

 

Erik Hedlund, verkställande direktör, C-RAD AB:

”Detta kommer att bli den största leveransen av Sentinel system till en enskild
klinik i USA. Vi ser detta som ett genombrott för C-RAD´s teknologi.
Installationen kommer att bli en viktig referens för vidare aktiviteter i USA
men också vid försäljning i Europa och Asien.” 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Erik Hedlund, CEO C-RAD AB, Telefon: +46-18-66 69 31, E-mail:
erik.hedlund@c-rad.se 
Close Menu