Skip to main content

Order från Italien på åtta C-RAD-system

Pressmeddelande 2015-10-19
C-RADs italienska distributör – TecnoSan S.a.a – har fått en order på fyra
Catalyst™-system och fyra Sentinel™ 4DCT-system som ska installeras i tre
cancerbehandlingskliniker i Kampanien-regionen i södra Italien.

Pressmeddelande 2015-10-19

C-RADs italienska distributör – TecnoSan S.a.a – har fått en order på fyra
Catalyst™-system och fyra Sentinel™ 4DCT-system som ska installeras i tre cancerbehandlingskliniker i Kampanien-regionen i södra Italien.

Catalyst-systemen kommer att levereras med en komplett mjukvarukonfiguration som innehåller moduler för andningsstyrd strålbehandling, patientpositionering och rörelseövervakning samt gränssnitt för Elekta Versa HD linjäracceleratorer. Kunden har även bestämt sig för den unika audiovisuella couching-funktionen som stödjer interaktiv andningsstyrd strålbehandling.

Systemen kommer att installeras i tre olika cancerbehandlingscentra i Kampanien-regionen som drivs av So.Re.Sa, ett regionalt vårdföretag. Ett av dessa centra, Ospedale Giuseppe Moscati i Avellino, kommer att få två Catalyst-system och två Sentinel-system.

Leveransen av systemen planeras äga rum under fjärde kvartalet 2015, och de förväntas vara i drift och färdiga för patienterna i början av 2016. C-RAD bokförde beställningen i tredje kvartalet.

 – Detta är ett mycket viktigt resultat, då den ökande komplexiteten hos strålbehandlingar kräver allt mer sofistikerade verktyg för att patienterna ska få bästa möjliga behandling. Vi är väldigt stolta över att Elekta och So.Re.Sa. har valt oss för att hjälpa dem att uppnå detta mål med C-RADs lösningar. Om bara ett par månader kommer 15 C-RAD-system att användas kliniskt i Italien, säger Dr. Mattia Dell’Orsola, försäljnings- och marknadschef på TecnoSan.

Catalyst- och Sentinel-systemen är utrustade med den teknik som krävs för att genomföra strålbehandlingar i absolut toppklass. Med denna lösning stödjer C-RAD hela 4D-behandlingskedjan, från bildtagning till behandling. Andningsstyrd strålbehandling används ofta när det område som ska behandlas ligger nära hjärtvävnad eller för särskilda behandlingar där tumörens position varierar med andningscykeln.

 

I slutet av oktober kommer Ospedale Santa Maria Annunziata i Florens, Italien – en av C-RADs kunder – att vara värd för ett symposium om ytskanning inom strålbehandling. Deltagare från strålbehandlingscentra från olika platser i Italien kommer att närvara.

 

–Tack vare vår distributörs fantastiska arbete lyckades vi vinna denna viktiga order. Efter två tuffa år har vi nu sett en återhämtning på den italienska strålbehandlingsmarknaden, och vi förväntar oss att den positiva trenden ska fortsätta under 2016. Symposiet i Florens visar det starka intresset för ytskanningsprodukter bland italienska aktörer inom strålbehandling. Då vi är marknadsledande inom optisk patientpositionering är detta en bra plattform från vilken C-RAD kan fortsätta att växa och betjäna marknaden med dessa viktiga strålbehandlingsverktyg, säger Tim Thurn, VD på C-RAD.

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. Slutanvändarna är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 39 anställda. C-RADs verksamhet är sprungen ur forskning och utveckling på Karolinska Institutet i Solna. Bolagets första produkt, C-RAD SentinelTM, började säljas 2007. Samarbetsavtal har ingåtts med Elekta (Sverige), Varian (USA) och IBA (Belgien). På större marknader representeras C-RAD av distributörer som är specialiserade inom strålterapi. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet håller på att integreras. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besökwww.c-rad.com.

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Ovanstående information är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).

Close Menu