Skip to main content

Norrlandsfonden visar fortsatt förtroende för C-RAD gruppen

Pressmeddelande, Uppsala, 2010-03-10
C-RAD AB med sina tre helägda dotterbolag är alla aktiva inom
strålterapiområdet. C-RAD har verksamhet i Uppsala och Östersund.
Norrlandsfonden försvarar sin position i bolaget genom att i samband med
genomförda emissionen teckna ett nytt konvertibellån på 1.8 MSEK. 
C-RAD Imaging AB etablerades på Frösön utanför Östersund april 2005. Sedan dess
har utveckling av ett detektorsystem för användning inom strålterapi och
baserat på teknologi från CERN i Schweiz genomförts. Förläggningen av
verksamheten i Östersund motiverades av tillgång till mycket kompetenta
medarbetare för utveckling av elektronik, programvara, mekanik och med många
års erfarenhet inom strålningsfysik. På Frösön fanns dessutom tillgång till ett
helt nybyggt renrumslaboratorium, som var en förutsättning för denna
verksamhet. 
Norrlandsfonden var i ett tidigt skede med och stödde verksamheten. Redan 2006
tecknades två konvertibellån på sammanlagt 2.1 MSEK. Norrlansfonden har sedan
dess försvarat sin position i bolaget. Med den senaste teckningen har
Norrlandsfonden finansierat C-RAD med sammanlagt 7.0 MSEK. 
Per-Erik Persson, Norrlandsfonden:

" Vi ser fortsatt positivt på C-RADs etablering och utveckling i Östersund,
företag av den här typen med hög kompetens är värdefulla för regionens
utveckling. När Norrlandsfonden väljer att finansiera ett high-tech bolag i
tidigt skede med konvertibla skuldebrev vet vi erfarenhetsmässigt att processen
är lång fram till positivt kassaflöde och att engagemangen ofta blir
långsiktiga med flertal finansieringsrundor. Norrlandsfondens stabila och
långsiktiga inriktning skapar goda förutsättningar för att kunna följa bolag
som C-Rad hela vägen.  Framgångarna med Gemini och Östersunds-verksamheten  har
ytterligare stärkts varför vi väljer att gå vidare och fortsätta finansiera
C-RAD" 
Erik Hedlund, VD, C-RAD AB:
”Samarbetet och stödet från Norrlandsfonden var en förutsättning för att starta
utvecklingen av detektorplattan GEMini. Tack vare stödet ifrån Norrlandsfonden
är vi sedan början av detta år ute och presenterar den första versionen av
GEMini detektorn. Den har rönt stort intresse från både svenska och utländska
kunder.” 
För mer information, vänligen kontakta: 
Erik Hedlund, CEO C-RAD AB, Telefon: +46-18-66 69 31, E-mail:
erik.hedlund@c-rad.se Om Norrlandsfonden:
Stiftelsen Norrlandsfonden har till uppgift att främja utvecklingen i
tillverkande och tjänsteproducerande företag i Norrland. Våra kunder finns i
alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till
IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar
i ny teknik och/eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.
Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker
och riskkapitalbolag. Den årliga utlåningen uppgår till ca 250 mkr och
Norrlandsfondens egna kapital överstiger 1 miljard kronor. 


Om C-RAD AB
C-RAD utvecklar nya och innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålterapi. C-RAD gruppen erbjuder produkter och lösningar för
patientpositionering, tumörlokalisering och system för strålterapi. Kunder är
strålterapikliniker över hela världen. All produktutveckling genomförs i de tre
helägda dotterbolagen: C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD
Innovation AB. C-RAD Imaging AB har sin verksamhet i Östersund. Övriga bolag är
lokaliserade i Uppsala. Antalet anställda är för närvarande 19. Aktiviteterna i
C-RAD gruppen har sitt ursprung från forskning och utvecklingar vid Karolinska
Institutet i Solna och Kungliga tekniska Högskolan i Stockholm. Försäljningen
av företagets första produkt Sentinel inleddes under hösten 2006.
Samarbetsavtal har skrivits med strålterapibolaget Elekta och det belgiska
företaget IBA. På huvudmarknader i Europa, Nordamerika och Ostasien
representeras bolaget vanligtvis av distributörer, som är specialiserade inom
strålterapi. 
C-RAD AB var från juli 2007 noterat på Aktietorget. Från och med 8 mars 2010
handlas C-RAD aktien på OMX First North Premier.
Close Menu