Skip to main content

MVZ Prof. Dr. Uhlenbrock and Partner väljer C-RADs innovativa SGRT-lösning

C-RAD informerar idag om en order på C-RADs ytskanningslösning baserad på Catalyst HD™ och Sentinel 4DCT™ från MVZ Prof. Dr. Uhlenbrock and Partner GmbH i Dortmund, Tyskland.

MVZ Uhlenbrock & Partner GmbH är en privat vårdgivare med ett flertal center på olika platser i Ruhr-regionen som tillhandahåller medicinska tjänster inom strålning, strålterapi och nuklärmedicin.

Catalyst HD™ kommer att levereras med en komplett mjukvarukonfiguration, som innehåller moduler för andningsstyrd strålbehandling, patientsetup, patientpositionering och rörelseövervakning. C-RADs SGRT-lösning möjliggör patientövervakning i realtid under behandlingen, där patientrörelser överstigande en kliniskt bestämd tröskel avbryter strålningen. 

C-RAD Sentinel 4DCT™ är ett användarvänligt laserbaserat optiskt ytskanningssystem med funktionalitet för 4D CT-rekonstruktion och andningsstyrd bildtagning i CT-rum. Lösningen tillhandahåller också referensbilder för patientpositionering.

“Vi är stolta över att få inleda ett samarbete med Prof. Uhlenbrocks och hans team för att implementera SGRT på deras strålterapicenter.”, säger Tim Thurn, VD på C-RAD. “Vi ser att ytskanningsteknologin är på väg att bli en del av vårdstandarden inom strålterapi, vilket leder till en fortsatt stark orderingång och en ökande efterfrågan på våra produkter. Medvetenheten hos klinikerna, men också hos patienterna, ökar alltjämt.  Ytskanning som en del av arbetsflödet börjar bli ett beslutskriterium för patienter när de ska välja rätt partner för sin cancerbehandling.”

Ordervärdet uppgår till knappt 9 MSEK och inkluderar leverans av system och servicekontrakt. Leverans och installation förväntas påbörjas under det andra halvåret 2019, med leverans av det sista systemet 2021. Projektet ingår i orderingången för det tredje kvartalet 2019.

Ruhr-regionen är det mest befolkningstäta området i Tyskland. I regionen finns omkring 60 cancercenter som tillhandahåller strålterapi.

About MVZ Prof. Dr. Uhlenbrock and Partner

We are one of the leading medical centers offering radiology, nuclear medicine, and radiation therapy in the Ruhr area. At eight sites in hospitals as part of medical centers we are offering diagnostic and therapy on highest level. Beside our high-tech-equipment in all our sites is our focus on state-of-the-art patient service through comprehensive information and opening hours that allow patient to get appointments even on Saturdays.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 56 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 11:00 CEST.

Close Menu