Skip to main content

Kommuniké från extra bolagsstämma i C-RAD

Idag den 17 december hölls extra bolagsstämma i C-RAD AB. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sammanlagt sex ledamöter, samt att välja Arne Blomquist till ny styrelseledamot.

Styrelsen består efter bolagsstämmans beslut av Lars Nyberg (ordförande), Peter Hamberg, Åsa Hedin, David Sjöström, Kicki Wallje-Lund och Per-Arne Blomquist.

För C-RAD AB
Styrelsen

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 59 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD (Shanghai) Medical Device Co. Ltd. i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Close Menu