Skip to main content

Kinesiska kunder beställer tre system från C-RAD

Pressmeddelande 2015-12-30

C-RAD har tagit emot en order på Catalyst- och Sentinel-system från två kinesiska kunder. Ett villkor för leveransen är att C-RAD får tillstånd från myndigheterna att sälja Catalyst-systemen i Kina. Ordern är värd cirka 3 miljoner kronor.

 

I Kina säljer C-RAD sina produkter både via direktförsäljning och via en distributör, Beijing HGPT Technology & Trade Co. Under räkenskapsårets fjärde kvartal omorganiserade C-RAD säljorganisationen för den asiatiska marknaden. En ny position skapades och en försäljningschef utsågs med uppgift att stödja den kinesiska distributören. Markus Braun, ansvarig för organisationen i Asien, fokuserar på aktiviteterna i försäljningsnätverket utanför Kina.

 

C-RAD har ansökt till China Food and Drug Administration om godkännande av Catalyst-systemen. Denna process pågår fortfarande, och certifieringen av systemen förväntas vara klar inom kort. Sentinel-systemet har redan godkänts för försäljning i Kina.

 

– Den asiatiska marknaden hade en långsam start under första halvåret 2015 men tog snabbt fart och överraskade oss med ett starkt avslut. Förutom den order vi fick in från Kina har ytterligare två system beställts från distributören i Japan. Vi har även bokat upp beställningar från Korea och Thailand. Enbart i Asien uppgick orderintaget till cirka 10 miljoner kronor under fjärde kvartalet. Vi är även mycket nöjda med resultatet i andra försäljningsregioner, säger Tim Thurn, VD för C-RAD.

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. Slutanvändarna är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 40 anställda. C-RADs verksamhet är sprungen ur forskning och utveckling på Karolinska Institutet i Solna. Bolagets första produkt, C-RAD SentinelTM, började säljas 2007. Samarbetsavtal har ingåtts med Elekta (Sverige), Varian (USA) och IBA (Belgien). På större marknader representeras C-RAD av distributörer som är specialiserade inom strålterapi. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet håller på att integreras. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com.

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

 

Ovanstående information är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).

Close Menu