Skip to main content

Kina godkänner C-RADs Cyrpa-laserpositioneringsprodukter för användning vid strålbehandling

Pressmeddelande 2015-12-4
Det kinesiska läkemedelsverket, China Food and Drug Administration (CFDA), har
godkänt försäljningen av C-RADs Cyrpa-lasersystem på den strategiskt viktiga
kinesiska marknaden.

Pressmeddelande 2015-12-4

Det kinesiska läkemedelsverket, China Food and Drug Administration (CFDA), har godkänt försäljningen av C-RADs Cyrpa-lasersystem på den strategiskt viktiga kinesiska marknaden.

Dessa system har redan installerats i alla tre säljregionerna – Asien, Nordamerika och Europa. Systemen har gjort stort intryck på medicinska mässor, och Kina har nu gett grönt ljus för leveransen av de beställningar som inväntat CFDA-registreringen. Produktlinjen har redan godkänts för försäljning i Europa och USA liksom på flera andra marknader i Asien. Cyrpas laserprodukter har stöd för virtuell simulering i en multimodal bildtagningsmiljö, exempelvis datortomografi, magnetröntgen och positronemissionstomografi, men även för patientpositionering inom foton- och protonterapi samt behandling med tunga joner.

C-RADs produkter presenterades och väckte stort intresse på konferensen China Society for Radiation Oncology (CSTRO) i oktober i Chengdu, Kina. Användarmöten hölls före konferensen i syfte att presentera C-RAD samt demonstrera den kliniska potentialen hos hela produktlinjen. I Kina arbetar C-RAD både med direktförsäljning och med en distributör, Beijing HGPT Technology & Trade Co. Investeringarna har lett till en anhopning av beställningar som inväntat CFDA-registreringen. Efter att licensen tilldelades mottogs en order värd cirka 2 miljoner kronor från den kinesiska distributören.

Den totala marknaden för lasersystem med avancerad bildtagning i Kina ligger på cirka 100 system om året, och C-RAD siktar på en 30-procentig marknadsandel under 2017. C-RAD har även ansökt till CFDA om godkännande av Catalyst-systemen. Denna process pågår fortfarande, och certifieringen av systemen förväntas vara klar inom kort.

– Produkterna har demonstrerats i Kina, och vi får nu en enorm skjuts framåt i och med CFDA-certifieringen. Det goda samarbetet med vår distributör har öppnat upp den fulla potentialen på den kinesiska marknaden och gett oss goda förutsättningar för snabb tillväxt. Samarbetet gör det även möjligt för oss att exploatera vår Cyrpa-strategi ytterligare, då de synergieffekter vi uppnår genom att erbjuda en komplett portfölj stärker vår position vid förhandlingar med kunder, säger Tim Thurn, VD för CRAD.

Cyrpas lasersystem HIT (High Impact Technology) används för patientpositionering under virtuell simulering och strålbehandling. HIT-systemen omfattar två viktiga innovationer: dubbla dioder för varje laserlinje och SmartPhantom som möjliggör automatisk högprecisionskalibrering av lasersystemen i datortomografirummet. Cyrpa är den enda positioneringslasertillverkaren som garanterar 0,1 mm precision.

I juli 2015 blev Cyrpa ett helägt dotterbolag till C-RAD AB.

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. Slutanvändarna är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 40 anställda. C-RADs verksamhet är sprungen ur forskning och utveckling på Karolinska Institutet i Solna. Bolagets första produkt, C-RAD SentinelTM, började säljas 2007. Samarbetsavtal har ingåtts med Elekta (Sverige), Varian (USA) och IBA (Belgien). På större marknader representeras C-RAD av distributörer som är specialiserade inom strålterapi. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet håller på att integreras. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com.

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

 

Ovanstående information är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).

Close Menu