Skip to main content

GEMini ED klar för marknaden

Pressmeddelande, Uppsala, 2010-02-11
C-RAD AB med sina tre helägda dotterbolag är alla aktiva inom
strålterapiområdet. En första version av den unika bildplattan GEMini ED är nu
klar. De tekniska kraven har uppnåtts och utvärdering tillsammans med
potentiella kunder påbörjas. 

C-RADs GEMini-system bygger på teknik som ursprungligen utvecklats vid CERN i
Schweiz. Teknologin har sedan vidareutvecklats för användning inom medicinska
applikationer av professor Anders Brahme och hans grupp vid Karolinska
Institutet i Stockholm. C-RAD innehar tre patent som säkerställer skyddet av
den unika teknologin. 

C-RAD Imaging som ligger på Frösön utanför Östersund ansvarar för utveckling
och tillverkning av GEMini-systemen. Efter fem år av hårt och innovativt arbete
har de högt uppsatta målen nåtts. C-RAD Imaging är idag ledande vad det gäller
bildplattor baserade på så kallade Gas Elektron Multiplikatorer och gruppen har
upparbetat en unik kompetens för applikationer inom strålterapi och diagnostik. 

Den första modellen av bildplattan, GEMini ED, är speciellt anpassad för
användning inom strålterapi och därmed optimerad för höga energier. GEMini ED
är 40 cm x 40 cm och har nästan 1000 000 detektorelement. GEM teknologin
erbjuder unika fördelar som hög kontrast, snabb utläsning, strålningstålig
design och ett stort energiområde. 

Var vänlig gå in på företagets hemsida: www.c-rad.se , för senaste information
om bildkvalitet. 

Erik Hedlund, VD, C-RAD AB:

"Fem år av hårt målinriktat arbete har nu givit resultat.  Gruppen på C-RAD
Imaging har under arbetets gång stött på många hinder. Med stor kreativitet har
problemen lösts. En första version av GEMini ED är nu klar att lanseras. Vi ser
nu fram emot de första resultaten tillsammans med våra partners och
slutanvändare.” 

För mer information, vänligen kontakta: 

Erik Hedlund, CEO C-RAD AB, Telefon: +46-18-66 69 31, E-mail:
erik.hedlund@c-rad.se 
Close Menu