Skip to main content

Första patienten behandlad med C-RADs högteknologiska positioneringssystem vid cancercentret i Negrar-Verona, Italien

C-RAD och Ospedale Sacro Cuore Don Calabria – cancercentret i Negrar-Verona – meddelar i dag att den första patienten har behandlats med C-RADs ytskanningslösning på centret. Med fyra installerade C-RAD-system är detta den största installationen på ett enskilt sjukhus i Italien, och den första installationen på Varians linjäraccelerator i landet.

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria är ett forskningsinstitut (IRCCS) och Negrar-Veronas cancercenter.

Installationen av tre Catalyst HD™ -system och en Sentinel 4DCT™ färdigställdes i början av april. Den första patienten att behandlas var en patient med vänstersidig bröstcancer. Catalystsystemet övervakar den andingsstyrda rörelsen hos patienten och kontrollerar strålningen baserat på andningsfaserna. Denna behandlingsteknik används för att minimera hjärtats exponering för strålningen.

Systemet används också för den initiala patientpositioneringen inför behandlingen. En interaktiv återkopplingsslinga identifierar felaktigheter i patientens placering under uppsättningsfasen och projicerar dem som en färgkarta på patientens hud.  

“Den kliniska implementationen var väldig intuitiv. Våra tekniker tog till sig arbetsflödet direkt och såg, tillsammans med våra strålningsonkologer, nyttan av systemimplementationen redan under de första dagarna.” säger Filippo Alongi, head of Advanced Radiation Oncology Department på Negrar, Verona och associate professor of Radiation Oncology på University of Brescia.

C-RAD och cancercentret kommer att arbeta tillsammans med avsikt att etablera ett referenscenter för Italien, men också för internationella kunder.

Prof. Filippo Alongi tillägger: “Vårt mål är att ta fram ett kliniskt protokoll för användning av C-RADs Catalystsystem vid våra hypofraktionerade behandlingar. Att behandla patienter med höga doser har stora kliniska fördelar för vissa cancertyper – att kontrollera patientens rörelser är avgörande för att säkerställa ett positivt kliniskt resultat samtidigt som man minimerar bieffekterna.”

Catalyst HD-systemet levererades med en komplett mjukvarukonfiguration med moduler för andningsstyrd strålbehandling, patientsetup, patientpositionering och rörelseövervakning, samt det nyligen lanserade SRT-paketet som är speciellt framtaget för att tillgodose behoven vid stereotaktiska behandlingar.

C-RAD Sentinel 4DCT™ är ett användarvänligt laserbaserat optiskt ytskanningssystem med funktionalitet för 4D CT-rekonstruktion och andningsstyrd bildtagning i CT-rum. Lösningen tillhandahåller också referensbilder för patientpositionering.

“Vi är förvantansfulla inför möjligheten att få arbeta med teamet på Negrar och att bygga upp ett samarbete med det här centret. ” säger Tim Thurn, VD på C-RAD AB. “Tillsammans med starka kliniska partners har vi möjlighet att demonstrera ytskanningsteknologin potential, och hur den på bästa sätt kan användas med målet att förbättra behandlingsresultatet för ett alltjämt växande antal patienter.”

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 55 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Close Menu