Skip to main content

Förändring av antalet aktier och röster i C-RAD AB (publ)

C-RAD AB (publ) meddelar om förändring av antalet aktier och röster i Bolaget.

Antalet aktier och röster i C-RAD har förändrats till följd av att 14 633 aktier av serie B har emitterats under maj månad genom utnyttjande av teckningsoptioner kopplat till incitaments program antaget vid årsstämma 2019.

Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier till 33 766 935 varav 862 887 utgörs av A-aktier och 32 904 048 utgörs av B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 41 532 918, varav A-aktierna motsvarar 8 628 870 röster och B-aktierna 32 904 048 i C-RAD AB (publ) per den 31 maj, 2022. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 5 065 041,68 kronor.

Close Menu