Skip to main content

Etablering av försäljningskanal i Italien samt deltagande i kongress

Pressmeddelande
2007-11-23
Etablering av försäljningskanal i Italien samt deltagande i kongress
C-RAD AB med sina tre helägda dotterbolag är alla verksamma inom
strålbehandlingsområdet. Bolaget har nyligen deltagit på den nationella
italienska radioterapikongressen, AIRO, Florens, november 11-13. Vidare har
bolaget etablerat en försäljningskanal för den italienska marknaden. 
Enligt bolagets plan att etablera tydlig och stark närvaro på internationellt
viktiga marknader har C-RAD skrivit avtal med det italienska bolaget Radius
S.r.l, Bologna, gällande marknadsföring och försäljning av bolagets
patientpositioneringssystem på den italienska marknaden. Som ett led i denna
etablering på den italienska marknaden deltog bolaget tillsammans med Radius
vid den största Italienska radioterapikongressen AIRO i Florens. Deltog på AIRO
gjorde även C-RADs samarbetspartner LAP, Tyskland. Kunder från italienska
radioterapikliniker visade stort intresse för patientpositioneringssystemet och
dess möjligheter till effektivisering av arbetsflöden på kliniken i kombination
med ökad noggrannhet. 
Erik Hedlund, VD C-RAD AB, säger:
"Vi är mycket nöjda att kunna meddela etableringen av en distributör för
Italien. Den italienska marknaden hör till de prioriterade marknader som vi
definierat som viktiga för företagets expansiva plan. På den italienska
marknaden finns en etablerad radioterapiverksamhet samtidigt som det inom
landet finns ett stort antal projekt för protonterapianläggningar där våra
patientpositioneringslösningar passar väl. Deltagandet på AIRO och den goda
respons vi fick där bekräftar intresset för bolaget och dess produkter och
lösningar." 


För ytterligare information kontakta:


Erik Hedlund
VD 

C-RAD AB
Telefon 018- 66 69 31


Kort om C-RAD AB
C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. Gruppen tillhandahåller produkter och system för
positionering, tumörlokalisering och strålbehandling. Slutkunder är
strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling sker i tre
helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD
Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund medan de övriga
företagen har sin verksamhet i Uppsala. Totalt är 18 personer för närvarande
anställda i företagen. 
Verksamheterna i C-RAD AB har sitt ursprung i forskning och utveckling från
Karolinska Institutet i Solna och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Avknoppningarna har genomförts under perioden 2001 till 2004. Försäljningen av
bolagets första system, C-RAD SentinelTM, inleddes under hösten 2006. 
Ett samarbetsavtal har tecknats med det tyska företaget LAP. Avtal har även
tecknats med distributörer i USA, Kina, Japan och Italien. Sedan den 23 juli
2007 sker handel med bolagets aktie på AktieTorget. 
Close Menu