Skip to main content

Ersättning godkänd med användning av C-RAD Sentinel från det amerikanska försäkringssystemet

Pressmeddelande 2009-12-14
C-RAD AB med tre helägda dotterbolag arbetar inom området strålterapi.
Strålterapikliniken på First Coast Oncology i Florida, USA har som första
sjukhus fått ersättning från försäkringsbolagen vid användning av C-RAD´s
Sentinel system för rörelseövervakning av patienterna vid strålbehandling. 

Nya avancerade strålbehandlingsmetoder kräver att stråldosen kan levereras med
hög precision, för att omkringliggande frisk vävnad ej skall skadas. C-RAD´s
Sentinelsystem säkerställer att patienten snabbt och med hög precision vid
varje behandlingstillfälle positioneras i rätt läge. Under strålbehandlingen
övervakar systemet och larmar om patienten hamnar i en felaktig position. 

För patienter med tilläggsförsäkringar, som i USA är vanligt, har First Coast
Oncology, som är beläget i Jacksonville, Florida, fått ersättning vid
användning av Sentinelsystemet för rörelseövervakning under strålbehandlingen.
Denna övervakning med Sentinel genomföres, utan att patienten behöver utsättas
för ytterligare stråldos. 

Kliniken har på mindre än tre månader tjänat in investeringen i Sentinel.
Kliniken har omgående beställt ett andra system. 

 

Erik Hedlund, CEO, C-RAD AB:

“Ersättning från det amerikanska försäkringssystemet är en viktig milstolpe för
att bredda marknaden för C-RAD´s teknologi. Med en intjäning av investeringen i
Sentinel på några månader öppnas en marknad med betydande potential. 

C-RAD tillsammans med samarbetspartnern ROS/ Acceletronics genomför nu en
kampanj för att informera kunderna i USA om de unika möjligheterna med
Sentinel.” 

 

För ytterligare information: 

Erik Hedlund, CEO C-RAD AB, Telefon 018 - 66 69 31, E-post erik.hedlund@c-rad.se
Close Menu