Skip to main content

EP Access: C-RAD – Ingår avtal med GE Healthcare

Under kvartalet ökade orderingången till SEKm 23,2 (18,2), vilket motsvarar en ökning om 27% jämfört med samma period i fjol. Den ökade orderingången var primärt driven av den Norska och Italienska marknaden. Orderstocken ökade till SEKm 52,9 (29,4) under kvartalet. Omsättningen uppgick till SEKm 18,4 (12,9) vilket motsvarade en ökning om 42 % jämfört med fjolåret. Efter rapporten sänker vi vårt rörelseresultatsprognos för 2015E med ca SEKm 6 på grund av lägre bruttomarginal under Q315. Vi räknar även med ett något högre kostnadsläge för bolaget under Q4 2015E samt 2016E på grund av marknadsexpansion. Vi ser fortsatt positivt på bolagets möjlighet att skapa tillväxt under 2016E och justerar upp vår försäljningsprognos för 2016E med 5,1%.

Läs den fullständiga analysen: http://epaccess.penser.se/analys/ingar-avtal-med-ge-healthcare/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Close Menu