Skip to main content

EP Access: C-RAD – Bra möjligheter för fortsatt tillväxt

Under det första kvartalet minskade orderingången med 41 % till SEKm 13,0 jämfört med fjolåret. Minskningen förklaras dels av att Q1 2015 var ett exceptionellt starkt kvartal och dels av en trögare marknad primärt i USA och i de tyskspråkiga länderna. Orderstocken ökade dock till SEKm 52,9 (43,7) under kvartalet och nettoomsättningen steg med 13% jämfört med fjolåret. Drivet av det nya GE-avtalet, dubblerat antal säljare samt marknadsgodkännandet i Kina och en god efterfrågan från de tyskspråkiga länderna i Europa ser vi dock fortsatt positivt på bolagets möjlighet att skapa tillväxt under 2016-17.

Läs den fullständiga analysen: http://epaccess.penser.se/analys/bra-mojligheter-fortsatt-tillvaxt/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Close Menu