Skip to main content

En solid start på året med stark intäktstillväxt och ökad lönsamhet

Första kvartalet, januari – mars 2023

 • Orderingången ökade 12 procent till 91,4 (81,5) Mkr (5 procent i konstanta valutor).
 • Orderstocken uppgick till 649,3 (451,6) Mkr.
 • Intäkterna ökade 50 procent till 84,4 (56,3) Mkr (36 procent i konstanta valutor).
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,4 (0,2) Mkr och rörelsemarginalen till 7,5 (0,3) procent.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -11,9 Mkr (-4,9 Mkr).
 • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 3,2 (-1,2) Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 (-0,04) kronor.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Christoffer Herou utsågs till ny CFO i januari. Han tillträdde sin post i maj 2023.
 • Ett cancercentrum inriktat på strålbehandling i Missouri, USA, tecknade ett premiumavtal med full service för C-RAD:s SGRT-lösning, det vill säga för sin ytskanningsteknologi inom strålbehandlingen. Detta var en förlängning och utökning av ett befintligt avtal, och ordervärdet var cirka 8,8 Mkr. Det nya avtalet börjar löpa hösten 2023.
 • Nordstrahl, en ledande strålbehandlingsklinik i Nürnberg, Tyskland, tecknade en order på Catalyst+HD™ och Sentinel 4DCT™. Ordern inkluderar flera system, tillsammans med ett flerårigt serviceavtal. Ordervärdet var cirka 8,3 Mkr. Leverans och installation beräknas påbörjas före årsskiftet.
 • C-RAD:s styrelse föreslog för årsstämman 2023 att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2022.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • C-RAD fick en order på Catalyst+HD™ och Sentinel 4DCT™ från Australian Cancer Care Associates (CCA). Det totala ordervärdet var cirka 23 Mkr och leverans och installation förväntas ske under de kommande två åren, med start andra halvan av 2023.

Vd Cecilia de Leeuw kommenterar delårsrapporten:

Under första kvartalet lade vi fokus på att öka våra intäkter och balansera våra kostnader. Aktiviteten på våra marknader är på väg tillbaka till normala nivåer före covid och vi kan se en uppdämd efterfrågan på ytskanningsteknologi för strålbehandling (SGRT). Trots det fortsatt utmanande makroekonomiska läget i världen hade vi en solid start på året.

Under första kvartalet ökade våra intäkter med 50 procent jämfört med samma period förra året. Orderingången var 12 procent bättre än samma period förra året, vilket innebar en orderstock på 649 Mkr i slutet av kvartalet. Intäkterna ökade i alla regioner och i synnerhet inom APAC-regionen, där den kinesiska marknaden fortsätter sin resa tillbaka till en situation mer lik den som var före covid.

Bruttovinstmarginalen ligger på en god nivå om 65 (64) procent. Vårt arbete för att leverera lönsam tillväxt fortsätter och visas också genom rörelsemarginalen på 7,5 (0,3) procent. Som en direkt följd av vår starka orderstock, i kombination med att säkerställa snabba leveranser, beslutade vi att ökade våra lagernivåer, vilket påverkade kassaflödet negativt.

Intresset för ytskanningsteknologi för strålbehandling, Surface Guided Radiation Therapy (SGRT), fortsätter att vara stort på samtliga marknader. Det finns en uppdämd efterfrågan på alla marknader, både på tillväxtmarknader och på avancerade marknader. Året började bra, med en prestigefylld order värd 8 Mkr från den ledande tyska strålbehandlingskliniken Nordstrahl. Trots det tuffa makroekonomiska läget hade vi en god efterfrågan på SGRT-system på EMEA-marknaden. Orderingången ökade 18 procent och intäkterna ökade 48 procent. Även på APAC-marknaden fortsatte vi att prestera bra, stärkta av att Kina fortsatte sin väg tillbaka mot normala förhållanden. Intäktstillväxten uppgick till på 64 procent.

Trots ett marknadsläge med kostnadsökningar som också påverkade farten på kundernas investeringsbeslut, uppvisade även Amerika tillväxt. Förnyelsen och utvidgningen av det fleråriga serviceavtalet med ett cancercentrum inriktat på strålbehandling i Missouri, USA, var i linje både med vår ambition att växa inom service och underhåll samt att växa verksamheten i USA. Vårt serviceteam har varit aktiva med att installera nya system och utbilda våra kunders personal på sjukhus och kliniker. Orderingången för segmentet Service ökade med 21 procent under första kvartalet jämfört med samma period föregående år. Här ingår också vår förbättrade och kostnadseffektiva online-utbildningsportal, eDucation, som ett bra komplement.

Efter kvartalets slut fick vi ännu en bekräftelse på vikten av vår högklassiga ytskanningslösning. Australian Cancer Care Associates (CCA) valde C-RAD som leverantör för sina kliniker över hela Australien. Tillsammans med vår partner Gamma Gurus Pty Ltd kommer SGRT finnas tillgängligt på alla kliniker över CCA-nätverket, till ett ordervärde på cirka 23 Mkr.

Mitt första kvartal som vd var både intensivt och mycket givande. Jag fortsatte att imponeras av vårt dedikerade och skickliga team. Under kvartalet reste jag till våra olika regioner, vilket också innebar en möjlighet för mig att få direkt feedback från våra kunder. Jag kan konstatera att vår förmåga att öka effektiviteten i arbetsflödet i en strålningsbehandling och användarvänligheten i våra produkter tas väl emot av vår kunders kliniska personal.

Framöver kommer vi att fortsätta att kraftsamla för att leverera på vår strategi för lönsam tillväxt. Tillsammans med våra industriella partners och vårt nätverk av distributörer kan vi göra skillnad i vårt arbete med att säkerställa bästa möjliga vård för cancerpatienter runt om i världen.

Presentation av delårsrapporten

Vd Cecilia de Leeuw och CFO Christoffer Herou presenterar delårsrapporten via webcast fredagen den 5 maj kl 11:00 CEST. Efter presentationen kommer det att finnas utrymme för frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska. För att delta vid presentationen, vänligen registrera dig via denna länk:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_INtBtbjjT-GBkmDG54fOVA

Close Menu