Skip to main content

Cancerbehandlingscenter i Frankrike har beslutat sig för C-RADs innovativa SGRT-lösning

C-RAD tillkännagav idag en order på att utrusta fem behandlingsmaskiner på två cancerbehandlingscenter i Bretagne, Frankrike, med den senaste SGRT-lösningen. Kunden har sedan tidigare utrustat sina CT-apparater med C-RADs Sentinel 4DCT™-lösning.

Båda cancerbehandlingscentren tillhör en privatägd vårdgrupp som förser sina patienter med strålbehandling på Hospital Saint-Vincent i St. Gregoire och Hospital de la Côte d'Emeraude i St. Malo.

Catalyst HD™ kommer att levereras med en komplett mjukvarukonfiguration för DIBH (Deep Inspiration Breath Hold) och SRT (Stereotactic Radiation Therapy). C-RADs SGRT-lösning (Surface Image Guided Radiation Therapy) innehåller moduler för patientpositionering, andningsstyrd strålbehandling och rörelseövervakning under behandlingen.

C-RAD tillhandhåller gränssnitt för en perfekt integration av produkterna i arbetsflödet, för maximal användarvänlighet och patientsäkerhet.

Ordern uppgår till totalt ca 9 MSEK och inkluderar leverans av system och servicekontrakt. Leverans och installation förväntas påbörjas under tredje kvartalet 2017. Ordern inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2017.

 

"Jag är glad att få tillkännage ordern för detta viktiga projekt. Vi ser fram emot implementeringen av Catalyst HD i det kliniska arbetsflödet och att etablera ett nära samarbete med kunden.” säger Tim Thurn, VD på C-RAD AB. ”Ordern bekräftar marknadens stora intresse för ytskanningsteknologi. Den generella utvecklingen mot högprecisionsbehandlingar kräver att patiententrörelserna redovisas exakt. C-RAD har med sina högteknologiska ytskanningslösningar ett bra läge att ytterligare förbättra behandlingskvaliteten hos kunden med sin teknik.”

 

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 48 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

 

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2017 kl. 8:30 CET.

 

 

Close Menu