Skip to main content

C-RAD´s VD informerar om pågående emission

Pressmeddelande, Uppsala, 2010-02-08
Med anledning av C-RADs förestående kapitalanskaffning kommer bolaget att
genomföra informationsträffar i städerna; Stockholm, Malmö och Göteborg, se
pressmeddelande 2010-02-03. 

 

För intresserade, som ej har möjlighet att deltaga vid informationsträffarna,
finns möjlighet att ta del av en videopresentation på internet med bolagets
V.D. Erik Hedlund. I denna ges bakgrund samt villkor för den pågående
emissionen. Gå in på bolagets hemsida: www.c-rad.se och klicka på "investors"
för  att se presentationen. 

 

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Erik Hedlund, CEO C-RAD AB, Telefon: +46-18-66 69 31, E-mail:
erik.hedlund@c-rad.se 
Close Menu