Skip to main content

C-RADs årsredovisning publicerad

Pressmeddelande, Uppsala, 2010-05-18

C-RADs årsredovisning publicerad                        

C-RADs årsredovisning avseende kalenderåret 2009 finns nu tillgänglig på    
bolagets hemsida www.c-rad.se                          

Bolagsstämman äger rum den 1 juni kl 15.00 i bolagets lokaler. Kallelse finns  
tillgänglig på bolagets hemsida.                        
För mer information, vänligen kontakta:                     
Erik Hedlund, CEO C-RAD AB, Telefon: +46-18-66 69 31, E-mail:          
erik.hedlund@c-rad.se                              
Om C-RAD AB                                   
C-RAD utvecklar nya och innovativa lösningar för användning inom avancerad   
strålterapi. C-RAD gruppen erbjuder produkter och lösningar för         
patientpositionering, tumörlokalisering och system för strålterapi. Kunder är  
strålterapikliniker över hela världen. All produktutveckling genomföres i de tre
helägda dotterbolagen: C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD     
Innovation AB. C-RAD Imaging AB har sin verksamhet i Östersund. Övriga bolag är 
lokaliserade i Uppsala. Antalet anställda är för närvarande 19. Aktiviteterna i 
C-RAD gruppen har sitt ursprung från forskning och utvecklingar vid Karolinska 
Institutet i Solna och Kungliga tekniska Högskolan i Stockholm. Försäljningen av
företagets första produkt Sentinel inleddes under hösten 2006. Samarbetsavtal  
har skrivits med strålterapibolaget Elekta och det belgiska företaget IBA. På  
huvudmarknader i Europa, Nordamerika och Ostasien representeras bolaget     
vanligtvis av distributörer, som är specialiserade inom strålterapi.      
C-RAD aktien handlas från och med 8 mars 2010 på OMX First North Premier.
Close Menu