Skip to main content

C-RAD tecknar avtal med Yale New Haven Health Services

Pressmeddelande 2015-10-16

Yale-New Haven Hospital (YNHH) i Connecticut, USA, och C-RAD har ingått ett upphandlingsavtal som ger C-RAD en inköpsorder vilken innebär att C-RAD ska leverera ytskanningsteknik till Smilow Cancer Hospital och dess satellitmottagningar. Yale New Haven Hospital har gjort en beställning på fyra ytskanningssystem för strålbehandling i form av Catalyst HD™- och Sentinel 4DCT™-produkter.

 

De två första C-RAD-systemen är redan i drift på Yale-New Haven Shoreline Medical Center i Guilford i Connecticut, USA. Ytterligare två system kommer att installeras på Smilow Care Center i Hamden, Connecticut, USA. Även om Catalysts ursprungliga fokus i Guildford var patientpositionering och andningsstyrd strålbehandling kommer ytskanningssystemet i New Haven även att användas för patientövervakning i realtid, med hög precision, under stereotaktisk strålbehandling (stereotactic body radiation therapy, SBRT) och stereotaktisk strålkirurgi (stereotactic radiosurgery, SRS).

 

Innan avtalet ingicks utvärderade Yale-New Haven flera ytskanningssystem.

 

C-RAD kommer att använda Yale New Haven Hospital som referensanläggning och för att genomföra kliniska demonstrationer av Sentinel 4DCT och Catalyst. Yale New Haven kommer att ingå i C-RADs Research Fellow Program och bedriva gemensam forskning inom strålkirurgi.

 

– Vi förväntar oss att avtalet ska leda till ytterligare beställningar under kommande månader. Vi lanserade Catalyst HD-system förra året specifikt för att stödja stereotaktiska behandlingar, vilka växer mycket snabbt, särskilt på USA-marknaden. Den senaste utvecklingen av Catalyst-system har lett till att vi har ett rykte i Europa som tillverkare av den bästa lösningen vid strålbehandling mot bröstcancer. Vi arbetar nu för att få samma erkännande i Nordamerika, säger Tim Thurn, VD för C-RAD.

 

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. Slutanvändarna är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 39 anställda. C-RADs verksamhet är sprungen ur forskning och utveckling på Karolinska Institutet i Solna. Bolagets första produkt, C-RAD SentinelTM, började säljas 2007. Samarbetsavtal har ingåtts med Elekta (Sverige), Varian (USA) och IBA (Belgien). På större marknader representeras C-RAD av distributörer som är specialiserade inom strålterapi. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet håller på att integreras. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com.

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Ovanstående information är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).

Close Menu