Skip to main content

C-RAD och XECAN informerar om strategiskt utvecklings- och försäljningssamarbete

Pressmeddelande 2019-02-07

C-RAD och XECAN informerar om strategiskt utvecklings- och försäljningssamarbete

C-RAD och det USA-baserade bolaget XECAN har signerat ett partneravtal avseende produktutveckling för avancerad patientpositionering och resurshantering inom strålterapi.

Utvecklingsarbetet kommer att starta direkt med team från båda företagen. Produktutvecklingen kommer att genomföras i flera faser och en första version av produkten förväntas presenteras under det andra kvartalet 2019. XECAN-teknologin kommer att bli fullt integrerad i C-RADs c4D-mjukvaruplattform. C-RAD och XECAN har också tecknat ett distributionsavtal som garanterar C-RAD försäljningsrättigheterna till produkten på större marknader. C-RAD riktar sig mot nya kunder men kommer också att erbjuda en sömlös uppgradering för de kunder som redan är utrustade med C-RADs teknologi.  

myRFIDSpace Inc. är affärsverksamma som XECAN. XECAN är ett Bostonbaserat bolag registrerat i Delaware, USA.

“Fler och fler strålterapikliniker efterfrågar en komplett lösning för hantering av patientsäkerheten,” säger Bin Yang, Ph.D, VD på XECAN, "XECAN har velat finna den rätta samarbetspartnern för att tillfredställa detta behov på marknaden. Vi är mycket glada åt samarbetet med C-RAD; bolagens kombinerade styrka kommer inte bara att bredda våra respektive produktportföljer utan också förbättra kvaliten på våra tjänster.”

“Vi är förväntansfulla inför samarbetet med XECAN. Vår nya partner besitter en mycket hög teknologisk expertis, medan C-RAD tillför en sofistikerad mjukvaruplattform med stora integrationsmöjligheter för att automatisera kliniska arbetsflöden, och en global säljkår för att kommersialisera den nya produkten på de större marknaderna. ” säger Tim Thurn, VD på C-RAD AB. “Detta är ett första steg för att bredda vårt utbud och samtidigt förstärka vårt värdeerbjudande inom patientpositionering med hög precision.”

About  XECAN:

XECAN is the leading provider of smart clinic solutions through patient tracking and verification. Its solution improves clinic workflow, patient and treatment safety, and overall quality of patient care. XECANs smart integration technology enables its software to be seamlessly integrated with all major hospital EMR systems. XECAN provides the following five major functional modules: Smart Reception, Smart Exam-room Whiteboards, Smart Treatment Procedure Verification, Treatment Planning Workflow Whiteboards and Clinical Analytics Reporting.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 53 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019 kl. 12:00 CET.

Close Menu