Skip to main content

C-RAD lämnar in stämningsansökan avseende patenträttigheter mot Beamocular

C-RAD yrkar på bättre rätt till uppfinningen som beskrivs i patentansökan benämnd “Ionizing radiation detecting device” som lämnats in av Beamocular. Målet anhängiggjordes vid Patent- och Marknadsdomstolen vid Stockholms Tingsrätt den 22 maj, 2017.

Beamocular lämnade den 2 mars 2015 in en amerikansk patentansökan, följt av en PCT-ansökan den 2 mars 2016 benämd “Ionizing radiation detecting device” . Beamoculars grundare och VD, Kristofer Maad, var tidigare anställd av C-RAD som VD för C-RAD Imaging AB till och med september 2014, och Maad står som ensam uppfinnare i Beamoculars patentansökan. C-RAD Imaging AB är ett dotterbolag till C-RAD AB, fokuserat på utveckling av bildplattor för bildtagning och dosimetri. Den omtvistade uppfinningen är nära relaterad till forskning och utveckling av C-RADs bilddetektor, för vilken C-RAD lämnade in patentansökan under 2013.

C-RADs detektor är ännu inte kommersialiserad.

C-RAD och Beamocular är involverade i en annan tvist avseende rättigheterna till patentet benämnt "Patient Monitoring Radiation Machines". I sin dom daterad den 27 oktober 2016 bekräftade Patent- och Marknadsdomstolen vid Stockholm Tingsrätt C-RADs rättigheter till den uppfinningen. Domslutet överklagades av Beamocular och Patent- och Marknadsöverdomstolen väntas lämna sin dom i det överklagade ärendet i mitten av juni. C-RAD anser att förutsättningarna för ett positivt domslut även i denna instans är oförändrade. Uppfinningen och patentet används i dag inte i någon av C-RADs produkter, men det är möjligt att C-RAD kommer att kommersialiera uppfinningen i framtiden.

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 48 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

 

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017 kl. 8:30 CET.

 

Close Menu