Skip to main content

C-Rad kommer att överklaga Patent- och marknadsöverdomstolens dom om ersättning till en före detta anställd till Högsta domstolen.

C-Rads styrelse har idag beslutat att överklaga och söka prövningstillstånd vid Högsta domstolen avseende den dom som Patent- och marknadsöverdomstolen meddelade den 30 juni 2023 där en tidigare anställd tillerkändes ersättning för C-Rads utnyttjande av en uppfinning. Överklagandet kommer att lämnas in innan den 28 juli 2023.

Patent- och marknadsöverdomstolen har meddelat tillstånd att överklaga domen till Högsta domstolen (s.k. ventil).

Close Menu