Skip to main content

C-RAD kommenterar på Covid-19

Den plötsliga och lika oväntade snabba globala spridningen av sjukdomen Covid-19 drabbar alla – enskilda individer såväl som representanter för affärsverksamheter. För C-RAD kommer denna pandemi att ha varierande konsekvens för våra anställda, kunder och leverantörer. Våra kollegor och deras familjers hälsa och säkerhet är vårt främsta fokus där vi har vidtagit försiktighetsåtgärder enligt råd från lokala myndigheter. När det gäller våra kunder och leverantörer har vi en tät dialog för att säkerställa att vi både kan ge önskat stöd och tillika få stöd samt nödvändiga leveranser, vilket kräver alternativa arbetssätt för att ersätta resor och fysiska möten.

På kort sikt är de finansiella implikationerna, i form av lägre orderingång och fördröjda leveranser, av Covid-19 svåra att förutsäga. Därav har åtgärder vidtagits för att vara förberedd inför en period med lägre efterfrågan. I syfte att kontrollera sin kostnadsmassa kommer C-RAD att utvärdera statliga stöd som tillhandahålls i länder som C-RAD verkar i, till exempel det i Sverige benämnt korttidsarbete. Detta kan komma att nyttjas för delar av anställda baserade i Sverige. Detta är en åtgärd som vidtas för att mildra en förväntad men ännu inte känd eller kvantifierad negativ ekonomisk effekt på grund av Covid-19. Korttidsarbete har fördelen att ge en tillfällig kostnadsminskning men med förmågan att växla upp verksamheten igen, i linje med hur marknadsförhållandena utvecklas.

”C-RAD har en solid finansiell ställning, vilket gör att vi kan vidta rimliga åtgärder för att mildra de osäkra och fortfarande okända konsekvenserna som Covid-19 kommer att få på vår verksamhet. Vårt långsiktiga perspektiv bortom Covid-19 är oförändrat och vi förväntar oss att det snabba anammandet av vår teknik kommer att fortsätta”, säger Tim Thurn, VD och koncernchef för C-RAD.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 60 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD (Shanghai) Medical Devices Co Ltd. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Close Menu