Skip to main content

C-RAD ingår försäljnings- och distributionsavtal med GE Healthcare

Pressmeddelande 2015-10-12

GE Healthcare har ingått ett försäljnings- och distributionsavtal för C-RADs Sentinel 4DCT™-system och lasersystem Cyrpa High Impact Technology (HIT). Dessa system används för 4D-bildtagning och virtuell simulering inom strålbehandling. GE kommer att erbjuda dessa lösningar i sin priskatalog och på så sätt göra dem tillgängliga för GE:s säljare och kunder över hela världen.  

 

Ett speciellt logistiksystem – C-RAD Smart Logistics™ – har utvecklats och håller för närvarande på att implementeras. Detta system optimerar logistikprocesserna och förenklar distributionskedjan för C-RADs distributörer. Tack vare systemets globala räckvidd kommer C-RAD därmed att kunna lansera distributionscentrum i Europa, USA och Asien för snabbare leveranser. Denna modell skulle även kunna vara attraktiv för andra OEM-kunder inom medicinteknikbranschen.

 

C-RAD- och Cyrpa-produkterna beräknas komma med i GE:s priskatalog under fjärde kvartalet. De första beställningarna förväntas komma in under första kvartalet 2016. C-RAD kommer att vara redo för leveranser från och med januari 2016.

 

Den internationella marknaden för avancerade datortomografer uppgår till cirka 400 enheter per år. Den absoluta majoriteten av dessa levereras med ett lasersystem för virtuell simulering. På avancerade marknader växer andelen datortomografer snabbt, som levereras utrustade med 4D-bildtagning.

 

C-RAD har anställt en särskild key account manager som ska stödja bolagets distributörer och utveckla distributionen via denna kanal.

 

– Det nya avtalet med GE utgör en intressant strategisk möjlighet för oss. C-RAD har en tilltalande produktportfölj, och det är vår avsikt att göra våra distributörers produkterbjudanden än mer attraktiva. C-RAD kan då också dra nytta av den stora räckvidd som OEM-distributörernas sälj- och distributionsorganisationer har, säger Tim Thurn, VD för C-RAD.

 

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. Slutanvändarna är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 39 anställda. C-RADs verksamhet är sprungen ur forskning och utveckling på Karolinska Institutet i Solna. Bolagets första produkt, C-RAD SentinelTM, började säljas 2007. Samarbetsavtal har ingåtts med Elekta (Sverige), Varian (USA) och IBA (Belgien). På större marknader representeras C-RAD av distributörer som är specialiserade inom strålterapi. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet håller på att integreras. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com.

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

 

Ovanstående information är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).

Close Menu