Skip to main content

C-RAD informerar om förändringar i bolagets ledningsgrupp

C-RAD informerar härmed om en ny struktur av bolagets ledningsgrupp: med omedelbar verkan består ledningsgruppen av VD, CFO och COO samt de regionala cheferna för respektive region EIMEA, Nordamerika och Kina.  

Håkan Axelsson har blivit utsedd till COO och kommer i denna roll att ansvara för verksamheterna inom R&D, Service, Quality & Regulatory Affairs samt produktion och logistik. Dirk Freynhagen har anslutit sig till C-RAD i rollen som President EIMEA och är därmed ansvarig för vår verksamhet i Europa, Indien, Mellanöstern och Afrika. Kurt Wang ansvarar för C-RADs verksamhet i Kina, och Bill Dowd för den Nordamerikanska regionen.  

“Jag är glad över att få presentera den nya strukturen, ” säger Tim Thurn, VD på C-RAD AB. “Syftet med förändringen är att förstärka organisationens affärsmässiga och strategiska fokus, samtidigt som vi konsoliderar operationella frågor på högre ledningsnivå för att möjliggöra effektivt beslutsfattande och strömlinjeformad implementering.”

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 60 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Close Menu