Skip to main content

C-RAD har utsett Therése Björklund till tillförordnad CFO

C-RAD meddelar i dag att Therése Björklund har utsetts till tillförordnad CFO med omedelbar verkan, efterträdande Cecilia Danckwardt-Lillieström. Therése var tidigare CFO för C-RAD till och med 15 oktober, 2018. Rekryteringsprocessen för en ny CFO kommer att påbörjas direkt.

“Jag vill ta tillfället i akt och tacka Cecilia för hennes tid på C-RAD. Jag önskar henne all lycka till i framtiden.” säger Tim Thurn, VD på C-RAD AB.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 53 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2019 kl. 17:30 CET.

Close Menu