Skip to main content

C-RAD har utsett Cecilia Danckwardt-Lillieström till ny CFO

C-RAD meddelar i dag att Cecilia Danckwardt-Lillieström har utsetts till ny CFO med start den 15 oktober, 2018. Hon efterträder då Therese Björklund, som kommer att anta en annan roll på bolagets ekonomiavdelning.  

Cecilia har en gedigen erfarenhet av ekonomi och företagsledning. Cecilia arbetar i dag som Senior Manager & Head of the Uppsala office hos revisions- och konsultbyrån KPMG, en roll som hon innehaft i tre år. Dessförinnan var hon CFO för Fastum UBC Förvaltning AB. Hon har också jobbat för RaySearch Laboratories AB som CFO, som Director of Finance hos MySQL AB, hos Biotage AB (publ) som Group controller och som Senior Manager på PwC. Cecilia innehar en magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala Universitet.

Therése har beslutat av lämna posten som CFO av personliga skäl.  

“Cecilias breda ekonomiska erfarenhet kommer att bli en stor tillgång för C-RAD och för att understödja den växande organisationen. Jag ser mycket fram emot att jobbar tillsammans med Cecilia som vår CFO, och jag är övertygad om att hon kommer att bli ett starkt tillskott till
C-RADs ledningsgrupp”, säger Tim Thurn, VD på C-RAD AB.

“Jag ser verkligen fram emot att bli en del av C-RADs ledningsgrupp. Jag kommer att göra mitt bästa för att driva den fortsatta utvecklingen av den ekonomiska strategin och bolagets framtida tillväxt”, säger Cecilia Danckwardt-Lillieström.

“Jag vill ta tillfället i akt och tacka Therése för ett utmärkt arbete och stöd under de senaste två åren. Som medlem av ledningsgruppen har hon framgångsrikt bidragit till uppbyggandet av organisationen och ekonomiavdelningen under en period präglad av stark tillväxt. Jag välkomnar hennes beslut att stanna i organisationen efter hennes byte. ” säger Tim Thurn, CEO C-RAD AB.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 54 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2018 kl. 09:00 CEST.

Close Menu