Skip to main content

C-RAD har fått sin första amerikanska beställning från ett protonbehandlingscenter

Pressmeddelande 2016-02-08
C-RAD har tagit emot en beställning på ett Catalyst PT™-system från en större
vårdkoncern i USA till deras protonbehandlingscenter i Phoenix, Arizona.
Ordervärdet ligger på 1,7 MSEK.

Pressmeddelande 2016-02-08

C-RAD har tagit emot en beställning på ett Catalyst PT™-system från en större vårdkoncern i USA till deras protonbehandlingscenter i Phoenix, Arizona. Ordervärdet ligger på 1,7 MSEK.

 

Som en del av deras protonbehandlingsprogram har den stora vårdkoncernen – som driver dussintals sjukhus och kliniker i USA – byggt två behandlingscenter. Det ena centret öppnades under våren 2015 i Rochester, Minnesota, och det andra centret förväntas öppna under våren 2016 i Phoenix, Arizona. Centret har fyra behandlingsrum som kommer att tas i bruk under 2016. Leveransen och installationen av C-RAD-systemen förväntas äga rum under andra kvartalet 2016.

 

Centret är utrustat med protonbehandlingssystem från Hitachi, vilket gör detta till C-RADs första installation i en klinik utrustad med ett Hitatchi-system.

 

Enligt RNCOS rapport ”US Proton Therapy Market Outlook 2020” kommer USA att ha 29 partikelterapisystem 2020. Marknaden förväntas växa med 11–17 procent årligen fram till 2030. Kraven på hög precision vid protonterapibehandling skapar potential för C-RADs patientövervakningslösning.

 

C-RAD har släppt en särskild version av sitt Catalyst-system för användning inom proton- och partikelterapi. Såväl mjukvaran som hårdvaran har skräddarsytts för användning inom detta specifika område. Catalyst™- och Sentinel™-systemen erbjuder den teknik som krävs för att utföra de sofistikerade strålbehandlingsmetoder som blir allt vanligare i USA. Med sin dubbla lösning har C-RAD stöd för hela 4D-behandlingskedjan, från bildtagning till behandling. Andningsstyrd strålbehandling används ofta när det område som ska behandlas ligger nära hjärtvävnad eller för särskilda behandlingar där tumörens position varierar med andningscykeln.

 

– Jag är mycket glad över att få tillkännage denna strategiskt viktiga order från USA-marknaden. Då det är det första projektet av sitt slag i USA kommer det att få särskild uppmärksamhet. Det är oerhört spännande för oss att få arbeta med den stora nationella vård- och forskningskoncernen på detta prestigefyllda projekt, säger Tim Thurn, VD för C-RAD.

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. Slutanvändarna är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 40 anställda. C-RADs verksamhet är sprungen ur forskning och utveckling på Karolinska Institutet i Solna. Bolagets första produkt, C-RAD SentinelTM, började säljas 2007. Samarbetsavtal har ingåtts med Elekta (Sverige), Varian (USA) och IBA (Belgien). På större marknader representeras C-RAD av distributörer som är specialiserade inom strålterapi. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet håller på att integreras. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Ovanstående information är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).

Close Menu