Skip to main content

C-RAD godkänt för upptagande till handel på NASDAQ OMX First North Premier

C-RAD AB (publ) (”C-RAD”) har blivit godkänt för upptagande till handel på
NASDAQ OMX First North Premier. Första dag för handel i C-RADs B-aktie blir
måndagen den 8 mars 2010.
 

Godkännandet innebär att handeln i C-RADs B-aktie flyttas från AktieTorget till
NASDAQ OMX First North Premier. B-aktien kommer fortsättningsvis att handlas
med samma kortnamn och ISIN-kod, det vill säga CRAD B samt ISIN-kod:
SE0002016352. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband
med listbytet. Sista dag för handel med C-RADs aktier av serie B på AktieTorget
är fredagen den 5 mars 2010 och första dag för handel med bolagets aktier av
serie B på First North Premier är måndagen den 8 mars 2010. 

 

Ett prospekt inför listbytet och C-RADs pågående nyemission finns tillgängligt
på C-RADs hemsida www.c-rad.se samt på www.mangold.se. I samband med listbytet
och nyemissionen har Mangold Fondkommission AB varit C-RADs finansiella
rådgivare och kommer även fortsättningsvis att vara bolagets Certified Adviser
på NASDAQ OMX First North Premier. 

 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Erik Hedlund, CEO, C-RAD AB, Telefon: +46-18-66 69 31, E-mail:
erik.hedlund@c-rad.se 
Close Menu