Skip to main content

C-RAD förser det svenska cancercentret Nya Karolinska Solna (NKS) med avancerad ytskanningslösning genom Varian Medical Systems

C-RAD tillkännager i dag en order från Varian Medical Systems för att utrusta Nya Karolinska Sjukhuset, Solna (NKS) med C-RADs senaste SGRT-lösning (Surface Image Guided Radiation Therapy).

Avtalet avser tillhandahållande av C-RADs högteknologiska ytskanningslösningar genom produkterna Sentinel 4DCT och Catalyst HD. Det inkluderar också produkter där C-RAD är återförsäljare för andra leverantörer inom svensk strålterapi. Ordern har ett värde på cirka 22,7 Mkr.

I augusti 2017 informerade C-RAD om att avtal tecknats med Elekta Instrument avseende NKS och Södersjukhuset. Detta avtal är nu under justering. Då den nyligen mottagna ordern från Varian överlappar det tidigare avtalet med Elekta redovisas nu mellanskillnaden mellan ordrarna, cirka 6,7 Mkr, som ytterligare orderingång i det första kvartalet 2018.

Omkring 40 procent av ordern avser produkter för återförsäljning och 60% avser C-RADs egna produkter. C-RADs marginal är högre på de egna produkterna än produkterna för återförsäljning. Leverans och installation är förväntad att påbörjas under april 2018, och implementation beräknas slutföras innan årets slut.  
   

Systemen kommer att levereras med C-RADs kompletta mjukvarukonfiguration med moduler för patientpositionering, andningsstyrd strålbehandling och rörelseövervakning under behandling för att säkerställa exceptionellt hög precision och effektivitet. C-RAD tillhandahåller gränssnitt för en perfekt integration av produkterna i arbetsflödet, för maximal användarvänlighet och optimerad patientsäkerhet.

Nya Karolinska Solna (NKS) är projektnamnet för det toppmoderna sjukhus som är under uppbyggnad bredvid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Sjukhuset kommer att vara fullt verksamt 2018. NKS byggs för att möta framtidens vårdbehov och kunna erbjuda modern vård som uppfyller patienternas förväntningar. Patientens säkerhet och integritet sätts i centrum bland annat genom snabbare tillgång till vård och separata rum för varje patient.  

“Vi ser mycket fram emot att få fortsätta samarbetet med teamet på NKS och Södersjukhuset. Denna order bekräftar det stora intresset att utrusta det toppmoderna sjukhuset med C-RADs lösningar. På Södersjukhuset har de första systemen har redan installerats och implementerats kliniskt. Vi är stolta över att genom båda dessa projekt bidra till att förbättra cancervården i Stockholmsregionen”, säger Tim Thurn, VD på C-RAD AB.  

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 50 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Close Menu