Skip to main content

C-RAD erhåller order till proton cancerkliniker i USA

C-RAD meddelar idag att C-RAD blivit utvalt som partner för att implementera ytskanningslösningar för tre proton-terapi cancercenter.

C-RAD erbjuder en specifik version av sitt Catalyst ™ -system för användning i proton- och partikelterapi – Catalyst PT. Den är baserad på patenterad Catalyst-teknik och mjukvara såväl som att hårdvaran är skräddarsydd för applikationen i denna miljö.

Catalyst-systemet levereras med ett komplett mjukvarupaket med moduler för andningsstyrning, patientinställning och positionering och rörelseövervakning. C-RAD SGRT-lösningen ger kontinuerlig övervakning av patienten under en behandlingsfraktion. Systemet levereras med gränssnitt som gör det möjligt att avbryta behandlingsstrålen om patientens rörelse överstiger en kliniskt definierad tröskel.

C-RAD Sentinel 4DCT ™ är ett lättanvänt, laserbaserat optiskt ytskanningssystem med funktionalitet för fyrdimensionell CT-bildrekonstruktion och bildövervakning i ett CT-rum.

”Det finns en trend inom strålterapi mot högprecisionsbehandlingar. Målet är att förbättra behandlingen och samtidigt skydda den friska vävnaden för att minimera biverkningar. ” fortsätter Tim Thurn, ”Till gagn för patienten finns det en stark motivation att minska tiden för patientinstallation och positionering. C-RAD-lösningen är gjord för att stödja sådana behandlingar på ett säkrare och mer effektivt sätt”.

Den totala ordern har ett värde på 15 MSEK för C-RAD. Leverans och installation för det första centret förväntas slutföras under de närmaste tre månaderna. De andra platserna följer 2021 och 2022.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar ytskanningsteknologi för strålterapi för att möjliggöra en mycket exakt dosavgivning till tumören och samtidigt skydda frisk vävnad från oönskad exponering. Med hjälp av höghastighets 3D-kameror i kombination med förstärkt verklighet stöder C-RAD den initiala patientpositioneringen och övervakar patientens rörelser under behandlingen för att säkerställa hög tillförlitlighet, ett effektivt arbetsflöde och ökad noggrannhet. C-RAD övervakar patientens rörelse utan att använda markörer eller ytterligare dos för att ge den högsta nivån av patientsäkerhet och komfort.

C-RAD. Inspiring excellence in cancer treatment.

C-RAD AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2020 kl. 15:15 CET.

Close Menu