Skip to main content

C-RAD AB (publ) har godkänts för börsnotering på nasdaq Stockholm

Press meddelande 2014-12-12
Stockholmsbörsens bolagskommitté har godkänt C-RAD AB (publ) (”C-RAD”) för
notering på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Första dag för handel med C-RADs
aktier av serie B på Nasdaq Stockholm är planerad till den 16 december 2014.

Press meddelande 2014-12-12

Stockholmsbörsens bolagskommitté har godkänt C-RAD AB (publ) (”C-RAD”) för notering på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Första dag för handel med C-RADs aktier av serie B på Nasdaq Stockholm är planerad till den 16 december 2014.

 

Genom börsnoteringen upphör listningen på Nasdaq First North Premier, varvid sista dag för handel med aktierna på First North är planerad till den 15 december 2014. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med börsnoteringen. Aktierna kommer att handlas under samma kortnamn som tidigare, CRAD B. Aktien behåller även samma ISIN-kod som tidigare, dvs. SE0002016352. Någon emission av nya aktier sker inte i samband med börsnoteringen.

 

”Beslutet om notering på Nasdaq Stockholm är ett naturligt nästa steg för C-RAD”, säger Tim Thurn, VD för C-RAD. ”Vi har stora förhoppningar om att kunna attrahera större investerare och institutioner. Flertalet större fonder och institutioner får endast investera i bolag, vars aktier handlas på en reglerad marknad. Vår förväntan är dessutom att få ökad uppmärksamhet från utländska investerare. Under 2014 beräknas C-RAD att generera cirka 75 procent av sin totala omsättning utanför Sverige. C-RADs fokus är att visa fortsatt tillväxt och expandera verksamheten främst inom området för patientpositionering. Organisation och resurser är på plats för att säkerställa en fortsatt expansion.”

 

C-RAD offentliggör härmed det prospekt som upprättats i samband med noteringen och som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns från och med idag tillgängligt på Bolagets hemsida, www.c-rad.se, samt på www.penser.se.

 

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare i samband med börsnoteringen.

 

 

Uppsala den 12 december 2014

 

C-RAD AB (publ)

Styrelsen

 

 

About C-RAD

C-RAD develops new and innovative solutions for the use in advanced radiation therapy. The company group of C-RAD offers products and solutions for patient positioning, tumor localization and radiation treatment systems. End users are radiation therapy clinics worldwide. All product development is conducted in three fully owned subsidiaries; C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB and C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB is located in Östersund while the other companies are located in Uppsala. Numbers of employees are currently 28 people. The activities in C-RAD AB originate from research and development at the Karolinska Institutet in Solna. Sales of the company’s first product, the C-RAD SentinelTM, started in 2007. Cooperation agreements have been signed with the Swedish company Elekta, the US company Varian  and the Belgian company IBA. C-RAD is represented by distributors specialized in radiation therapy on major markets. C-RAD has founded three companies for direct sales, C-RAD Incorporated in the US, C-RAD GmbH in Germany and C-RAD WOFE in China. C-RAD has invested in 29 % of the laser company Cyrpa and with an option to acquire the remaining 71 %. C-RAD AB is since March 2010 listed at Nasdaq Omx First North Premier. Erik Penser Bankaktiebolag is appointed as C-RAD’s Certified Adviser.

For more information on C-RAD, please visit www.c-rad.com.

 

 

For further information:

Tim Thurn, CEO C-RAD AB, Phone +46-18-666931, E-mail investors@c-rad.com

Close Menu