Skip to main content

C-RAD AB (publ), Halvårsrapport 2010

Väsentliga händelser under perioden                       
- Direktförsäljning till större sjukhus i Skandinavien 
- 6 Sentinelsystem har beställts av Swedish Medical Center i Seattle USA 
- IBA Dosimetry har för 2010 lagt en avropsorder på 1400 dioddetektorer till
 ett värde av 4,3 MSEK 
- Nyemission övertecknades med 35 % 
- C-RAD´s B-aktie är sedan mars 2010 listad på NASDAQ OMX First North Premier 
- Anställning av säljchef för USA-marknaden 
- Nya distributörer i Kina och Indien 
- Kliniska rapporter från referensinstallationer i Italien och Sverige 
- Orderingången uppgick till 8.2 MSEK ( 2,3) 
- Resultat efter skatt - 5 909 tkr (-5 472) 
- Resultat per aktie efter skatt -0,46 kr (-0,57) 
- Rörelseresultat -5 139 tkr (- 5 283) 
- Soliditet 77 % (76) 
- Likvida medel 24 324 tkr (5 307) 
- Antal anställda under perioden uppgick i medeltal till 16 personer (18) 


Väsentliga händelser efter periodens utgång
                  
- Presentation av nytt system och ny funktionalitet på fysikermöte i USA 
- GEMini ED har stråltestats av samarbetspartner 
- Order på 2 Sentinel system till större strålterapiklinik i USA 


Kommentar från Erik Hedlund, VD i C-RAD AB, angående företagets verksamhet:   
”Större andelen av orderingången inom strålterapiområdet bokas vanligen under  
andra halvåret. Vi kan med tillfredställelse se en kraftig utveckling av    
orderingången under årets första 6 månader med 8,2 MSEK att jämföra med 2,3   
MSEK för motsvarande period 2009. Samarbetena med Elekta och IBA har utvecklats 
väl.
                                      
C-RAD har nu egna säljchefer för Skandinavien och USA. Satsningen på egen    
säljorganisation kommer att fortsätta.”                     
                                      

C-RAD AB (publ)                                 
Bredgränd 14                                  
753 20 Uppsala                                 
Telefon 018 - 66 69 30                             
Hemsida www.c-rad.se                              
Org. nr. 556663-9174
Close Menu