Skip to main content

C-RAD AB (Publ), Delårsrapport Jan-Sept 2013

Press meddelande 2013-11-28
Väsentliga händelser under perioden Jan-Sept 2013

Press meddelande 2013-11-28

Väsentliga händelser under perioden Jan-Sept 2013

 

 • Nettoomsättning:
  • Jan-Sept 28,2MSEK (15,5M) +87%
  • Jul-Sept 11,8MSEK (4,7M) +157%
 • Orderingång:
  • Jan-Sept 31,9MSEK (18M) +77%
  • Jul-Sept 13,1MSEK (3,6M) +263%
 • EBITDA:
  • Jan-Sept -15,5MSEK (-14,8M)
  • Jul-Sept -2,7MSEK (-4,8M)
 • Resultat efter skatt:
  • Jan-Sept -18,3MSEK (- 17,9M)             
  • Jul-Sept -2,1MSEK (-7,9M)

 

 • Orderstocken uppgick till 22,6MSEK (15.7M)
 • Likvida medel uppgick till 7,3MSEK (5,4M)
 • C-RAD och Elekta har frisläppt gränsnittet för andningsstyrd strålbehandling
 • Det nyutvecklade systemet Catalyst HD presenterades på ASTRO I USA
 • Lyckad start för försäljning av Cyrpas laserprodukter
 • Lovande resultat för  GEMini-detektorn
 • Tim Thurn har utnämnts till CEO för C-RAD AB
 • Samarbete och avtal med ScandiDos avseende den nordamerikanska marknaden
 • Förvärv av 29% av Cyrpa International SPRL
 • Avtal med Cablon Medical för utveckling och försäljning av en kombinerad lösning för dosimetri och EPID

 

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

 • De första ordrarna från kunder i Thailand, Österrike och Norge
 • Lyckat optionsprogram för C-RAD anställda
 • C-RAD rankas som nummer 9 bland Sveriges snabbast växande teknikföretag

 

Kommentar från Tim Thurn, VD i C-RAD AB:

“Det tredje kvartalet överträffade våra förväntningar för de tre nyckelfaktorerna; bokningar, orderstock och intäkter:

Den totala orderingången var 13 MSEK i Q3. Jämfört med samma period 2012 är detta en ökning med 260%. Om man tittar på hela året från Q1 till slutet av Q3, har vi fördubblat orderingångenför C-RAD gruppen. Denna stora framgång beror på två huvudfaktorer; dels investeringar i en stark direksäljande organisation dels en attraktiv produktportfölj. Kunderna har ökande krav på en korrekt patientpositionering. Samarbetet med Elekta och det frisläppta gränssnittet för andningsstyrd strålbehandling har naturligtvis bidragit till den totala framgången. Många Varian kunder har också sett fördelarna med C-RADs teknik.

Leveranser till kunder i våra tre försäljningsregioner i Europa, Amerika och Asien uppgick till 28,2 MSEK. Detta är en intäktsökning med 190% i jämförelse med samma period föregående år.

De framsteg vi gjort med Catalyst-systemet när det gäller kommunikationen med linjär acceleratorna från Varian och Elekta är av stor betydelse. Detta blev bl a uppenbart på ASTRO-konferensen i Atlanta.

I båda dotterbolagen, C-RAD Positioning AB och C-RAD Imaging AB, är utvecklingsresurserna fokuserade på nya produktversioner  till slutet av året:

Utvecklingen av GEMini-detektorn fortskrider väl.  Nya kliniska bilder väntas före utgången av detta år. Införande av ett nyutvecklat filter visade på väsentliga förbättringar vid pre klinska test.

Catalyst HD-systemet är ett nyutvecklat system som specifikt vänder sig till marknaden för stereotaktisk radiokirurgi och protonterapi. Denna kommande behandlingsteknik erbjuder en hög potential vid behandling av små tumörer som kräver en hög precision. Den viktiga USA-marknaden driver på efterfrågan av Catalyst HD. Catalyst HD kommer att frisläppas för kliniskt bruk i december 2013.

Det var en tillfredsställande start på andra halvåret 2013. Vi har fokuserat våra resurser på att slutföra den andra hälften av året så framgångsrik som den började.”

 

 

 

 

För mer information:

Tim Thurn, CEO C-RAD AB, Phone +46-18-666931, E-mail investors@c-rad.com

Close Menu