Skip to main content

C-RAD AB (publ): Bokslutskommuniké 2010

Väsentliga händelser under 2010

Väsentliga händelser under 2010

 

 • 6 Sentinelsystem har beställts av Swedish Medical Center i Seattle USA       
 • IBA Dosimetry lade för 2010 en ramorder på 1400 diod detektorer till ett värde av 4,3 MSEK
 • Nyemission övertecknades med 35 %
 • C-RAD:s B-aktie är sedan mars 2010 listad på NASDAQ OMX First North Premier
 • C-RAD öppnar eget säljbolag i USA samt tecknar avtal med Aktina Medical Corporation
 • Nya distributörer i Kina, Indien och tysktalande nationer.
 • Avtal med Varian Medical Systems
 • C-RAD gruppen visar för fjärde kvartalet positivt kassaflöde från den operativa verksamheten
 • Orderingången uppgick till 16,55 MSEK (8,79 MSEK)
 • Resultat efter skatt -9 838 kSEK (-10 251)
 • Resultat per aktie efter skatt -0,73 SEK (-0,96)
 • Rörelseresultat -9 420 kSEK (-9 925)
 • Soliditet 71 % (67)
 • Likvida medel 19 376 kSEK (3 981)
 • Antal anställda under perioden uppgick i medeltal till 19 personer (18)

  

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • IBA Dosimetry har för 2011 lagt en ramorder till dotterbolaget C-RAD Imaging AB för leverans av dioddetektorer till ett värde av 4,8 MSEK
 • De första serviceavtalen för Sentinel har undertecknats
 • Avtal för GEMini ED har undertecknats med Paracelsus Medical University vid universitetskliniken i Salzburg

 

Kommentar från Erik Hedlund, VD i C-RAD AB, angående företagets verksamhet:

”2010 visar en kraftig ökning av bolagets orderingång och omsättning med ökningar på 88 % respektive 190 % jämfört med föregående år. Speciellt glädjande är att gruppen för fjärde kvartalet visar positivt kassaflöde från den operativa verksamheten. Försäljningen i Skandinavien där C-RAD säljer direkt till klinikerna liksom leveranserna av dioddetektorer till IBA Dosimetry i Tyskland har utvecklats väl.

Avtalet med Paracelsus Medical University vid Universitetskliniken i Salzburg är en viktig milstolpe för C-RAD´s GEM teknologi. Avsikten är att kliniskt integrera GEMini ED i en strålbehandlingsapparat från Elekta.

Beställningarna från den viktiga USA marknaden nådde under året ej upp till förväntningarna. C-RAD´s distributör hamnade i problem. Avtalet sades därför upp. C-RAD beslutade att starta eget dotterbolag i USA samtidigt som ett nytt avtal skrevs med Aktina Medical Corporation.” 

Övrigt

Se C-RAD ABs VD Erik Hedlund kommentera verksamhetsåret 2010 i en inspelning som finns tillgänglig på bolagets hemsida www.c-rad.se

 

Close Menu