Skip to main content

C-RAD AB: Kvartalsrapport 1 januari-30 september 2012

Kvartalsrapport 1 januari-30 september 2012

Kvartalsrapport 1 januari-30 september 2012

C-RAD AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

 

 • Omsättningen uppgick till 14,4 (11,2 ) MSEK
 • EBITA -17,6  (-17,3) MSEK
 • Resultat efter skatt – 17,9  (-17,7) MSEK
 • Orderstocken uppgick till 15,7 (3,5)MSEK 
 • Orderingången uppgick till 18,0 (10,9) MSEK
 • Resultat per aktie efter skatt -1,13 SEK (- 1,44 SEK)
 • Soliditet 49 % (62 %)
 • Likvida medel 5 393 kSEK (2 361 kSEK)
 • Vid slutet av perioden uppgick antalet anställda till 22 (21)
 • IBA Dosimetry har för 2012 lagt en ramorder på 6,1 MSEK. 1835 detektorer och system skall levereras under året.
 • C-RAD har erhållit FDA godkännande för system Catalyst samt Sentinel med 4DCT
 • Godkända interface för kommunikation med Varians acceleratorer
 • C-RADs Sentinelsystem finns tillgängligt med interface till tre tillverkare av CT system
 • Avtal har tecknats med Elekta inom området andningstyrd strålbehandling
 • Godkänt patent i USA för C-RADs interaktiva teknologi
 • Nya säljkontor och dotterbolag i Berlin och Shanghai
 • Avtal med Erik Penser Bankaktiebolag
 • Ackumulerad orderingång på fem Sentinel system från Elekta Kina

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Order på åtta Catalyst och två Sentinel system till Herlev Hospital utanför Köpenhamn
 • En avsiktsförklaring om GEMinisamarbete har undertecknats med det holländska företaget Cablon Medical
 • Ett distributörsavtal har undertecknats med det engelska företaget Vertec Scientific Ltd
 • Hovrätten har dömt till C-RADs favör i tvist mot det tyska företaget LAP

 

Kommentar från Erik Hedlund, VD i C-RAD AB, angående företagets verksamhet:

“Orderingången och omsättningen under årets första nio månader ökat med 65 % respektive 28 % jämfört med föregående år. Trots detta ser vi med C-RADs satsningar på direktförsäljning ett allt större intresse för Sentinel, Catalyst men även detektorplattan GEMini.

C-RAD ser en kraftig uppgång av såväl orderingång, fakturering och kassaflöde under årets sista kvartal. Den positiva utvecklingen förväntas att fortsätta in i nästa år”

Close Menu